ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ УПИСУЈУ ШЕСТУ ПРОДУЖЕНУ ГОДИНУ И АПСОЛВЕНТЕ У ШК. 2022/23

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ УПИСУЈУ
ШЕСТУ ПРОДУЖЕНУ ГОДИНУ И АПСОЛВЕНТЕ У ШК. 2022/23

 

Документација која је потребна за упис ставља се у означену  кутију у  Студентској служби од 9,00 до 13,00 часова. Дан након уписа студенти преузимају индекс  у Студентској служби.Упис ће се обавити по следећем распореду:

 

Студенти који први пут уписују продужену шесту годину, а шк. 2021/22 су били шеста година студија долазе на упис 17. и  18. октобра 2022.

На упис доносе ШВ образац , индекс и уплатницу за развој каријере у  износу од 100, 00 динара. (број жиро рачуна 840-1139666-89 са позивом на број 020-19184/3)

_________________________________________________________________

Студенти који су обнављали неку годину студија, а шк. 2021/22 су били шеста година студија, уписују се 19. и 20. октобра 2022.

На упис доносе ШВ образац , индекс и уплатницу за развој каријере у  износу од 1600, 00 динара. (број жиро рачуна 840-1139666-89 са позивом на бр.020-19184/3).  Студенти који  не дипломирају  до 1.3.2023.  у обавези су да уплате 4.000,00 дин. за  шк. 2022/2023. год. (број жиро рачуна 840-1139666-89 са позивом на број 742121-ПС 03-број индекса)

 

__________________________________________________________________

Студенти који су били уписани у продужену шесту годину шк. 2021/22.  и  апсолвенти уписују  се    21. октобра 2022.

На упис доносе ШВ образац , индекс и уплатницу  у износу од 4000, 00 динара.(број жиро рачуна 840-1139666-89 са позивом на број 742121-ПС 03-број индекса). Студенти који  не дипломирају  до 1.3.2023.  уплаћују 4.000,00 дин.  за шк. 2022/2023. год.

Остале вести из категорије