Мотивациони интервју за МАС – Јавно здравље,Менаџмент у систему здравствене заштите и Физичка активност, здравље и терапија вежбањем

Мотивациони интервју за мастер програм Јавно здравље, одржаће се 28.9.2022. у 10ч на Институту за социјалну медицину Др Суботића 15.

Мотивациони интервју за мастер програм Менаџмент у систему здравствене заштите, одржаће се 28.9.2022. у 11ч на Институту за социјалну медицину Др Суботића 15.

Мотивациони интервју за мастер програм Физичка активност, здравље и терапија вежбањем, одржаће се 28.9.2022. у 14ч у Лабораторији за медицину спорта и терапију вежбањем у згради института за физиологију, Вишеградска 26.

Остале вести из категорије