Др Јоко Полексић

Др Јоко Полексић, браниће докторску дисертацију под називом „МОРФОЛОШКЕ, БИОХЕМИЈСКЕ И БИХЕЈВИОРАЛНЕ ПРОМЕНЕ У МЕДИЈАЛНОМ ПРЕФРОНТАЛНОМ И ОРБИТОФРОНТАЛНОМ КОРТЕКСУ МОЗГА ПАЦОВА УСЛОВЉЕНЕ МАТЕРНАЛНОМ ДЕПРИВАЦИЈОМ“, дана 28.09.2022. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Доц.др Дубравка Алексић, Доц.др Татјана Николић и Проф.др Маја Вуловић. Ментор: Проф.др Милан Аксић, Коментор: Проф.др Бранка Марковић.

Остале вести из категорије