Обавештење о пријави испита за ИАС и ОАС за ванредни октобарски рок шк 2021/22

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈАВИ ИСПИТА ЗА ИАС И ОАС ЗА ВАНРЕДНИ ОКТОБАРСКИ РОК ШК.2021/22. ГОД.

На седници Наставно научног већа  одржаној 28.9.2022.године донета је следећа Одлука

 

  1. Да се одобри организовање ванредног октобарског испитног рока у школској 2021/2022. години за полагање једног испита за студенте прве, друге, треће, четврте, пете године студија изузев за студенте који су оверили XII семестар.

Испитни рок ће се организовати од 10. до 12.октобра 2022.године.

Изузетно студенти који су у току школске 2021/2022 године услед здравствених проблема били хоспитализовани или имали смртни случај члана уже породице у школској 2021/22 могу да пријаве два испита уз одговарајући доказ.

Последњи дан уписа у наредну школску годину је 13. октобар 2022. године.

 

  1. Студентима који су оверили XII семестар одобрава се организовање ванредног октобарског испитног рока у школској 2021/2022. години за полагање више испита на следећи начин:

Испитни рок ће се организовати од 10. до 18. октобра 2022. године.

 

  1. Сви студенти електронски могу пријавити само један испит од 29.9. до 2.10.2022.год.

Студенти који су оверили XII семестар а који пријављују више од једног испита као и студенти који испуњавају услов из става 1. Одлуке  (смртни случај или хоспитализација) пријављивање испита ће обављати у Студентској служби Медицинског факултета  29.9.  и  30.9.2022.год. 

Студенти који су имали смртни случај или хоспитализацију у шк. 2021/22 уз попуњени образац за пријаву другог испита  достављају  одговарајући доказ о испуњености услова наведених у ставу 1. Одлуке Студентској служби 29.9.  и  30.9.2022.год.   који ће бити разматран на Деканском колегијуму 3.10.2022.год.

Студенту ће бити пријављен други испит након позитивне одлуке Деканског колегијума 3.10.2022.године.

 

 

Остале вести из категорије