Обавештење Катедре за епидемиологију – промена термина усменог испита код проф. др Сандре Шипетић-Грујичић

Усмени испит из Епидемиологије код проф. др Сандре Шипетић-Грујичић одржаће се у новим терминима према следећем рапореду: Студенти који су били на распореду за полагање испита у петак 3.9.2021. у 8ч (редни бројеви 1-20), полагаће у понедељак 6.9.2021. у 15ч у учионици на физици. Студенти који су били на распореду за полагање испита у петак 3.9.2021. у 12ч (редни бројеви 21-41), полагаће у понедељак 6.9.2021. у 17.30ч у учионици на физици.   Катедра Епидемиологије    

Детаљније

Биоетика хумане сексуалности – уписивање оцена и давање потписа за слушање

Упис оцена и потписи за слушање за предмет Биоетика хумане сексуалности биће организован у уторак 07.09.2021. Потребно је да донесете попуњен индекс, и попуњену белу пријаву. У индексу ОБАВЕЗНО претходно попунити податке о полагању испита: „Назив предмета” – Биоетика хумане сексуалности; „Датум полагања” – 25.06.2021 за јунски рок, 14.07.2021. за јулски рок. На страни на којој се добија потпис за слушање наставе напишите Биоетика хумане сексуалности предавања 2, друго 2. Индексе са белом испитном пријавом оставити на обележеном месту, испред огласне табле Катедре хуманистичких наука, од 09:00 до 11:00х. Потписани…

Детаљније

Биоетика 4 -⁠ уписивање оцена и давање потписа за слушање

Упис оцена и потписи за слушање за предмет Биоетика 4 биће организован у уторак 07.09.2021. Потребно је да донесете попуњен индекс, и попуњену белу пријаву. У индексу ОБАВЕЗНО претходно попунити податке о полагању испита: „Назив предмета” – Биоетика 4; „Датум полагања” – 19.04.2021 за априлски рок, 21.05.2021. за мајски рок, 14.07.2021. за јулски рок. На страни на којој се добија потпис за слушање наставе напишите Биоетика 4 предавања 2, друго 2. Индексе са белом испитном пријавом оставити на обележеном месту, испред огласне табле Катедре хуманистичких наука, од 09:00 до 11:00х.…

Детаљније

Патологија-Кoрeкциja трeминa зa испит кoд прoф. др Сaњe Рaдojeвић Шкoдрић

Кoрeкциja трeминa зa испит из Пaтoлoгиje кoд прoф. др Сaњe Рaдojeвић Шкoдрић, прeмa слeдeћeм: Студeнти кojи су били нa рaспoрeду зa  пoлaгaњe испитa у срeду 01.09.2021.г у 9h, пoлaжу у чeтвртaк 02.09.2021.г. у 14h. Студeнти кojи су били нa рaспoрeду у чeтвртaк 02.09.2021.г у 9h пoлaжу исти дaн oд 14h. Студeнти кojи пoлaжу 03.09.2021.г. у 9h пoлaжу исти дaн у 14h. Студенти који полажу испит 31.08.2021.г. уместо у 9h, исти имају у 12:30h    

Детаљније

Медицина, спорт и биоетика – уписивање оцена и давање потписа за слушање

Упис оцена и потписи за слушање за предмет Медицина, спорт и биоетика биће организован у понедељак 06.09.2021. Потребно је да донесете попуњен индекс, и попуњену белу пријаву. У индексу ОБАВЕЗНО претходно попунити податке о полагању испита: „Назив предмета” – Медицина, спорт и биоетика; „Датум полагања” – 27.01.2021 за јануарски рок, 19.03.2021. за мартовски рок, 19.04.2021. за априлски рок. На страни на којој се добија потпис за слушање наставе напишите Медицина, спорт и биоетика предавања 2, друго 2. Индексе са белом испитном пријавом оставити на обележеном месту, испред огласне табле Катедре…

Детаљније

Распоред полагања испита из Хирургије – Ортопедија Бањица, XVI испитна комисија

XVI ИСПИТНА КОМИСИЈА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИЗ ХИРУРГИЈЕ   03.09.2021. године (Петак)      МД110161 Јермоцки Жељка МД140320 Алексић Милена 2016/0110 Стојићевић Стефан 2016/0113 Дадић Софија 2016/0334 Пајковић Александра Сара 2016/0463 Србљак Драгутин МД970459 Николић Ванеса   Испит ће се одржати у просторијама Института „Бањица“ са почетком у 9.00 часова. Молимо Вас да поштујете препоруке Министарства здравља о обавезном коришћењу заштитних средстава у затвореном простору (маска и рукавице). Индекс, картон и пријаву потребно је предати два дана пре заказаног рока до 13.00 часова.     ПРЕДСЕДНИК XVI ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ Проф.…

Детаљније

Meдицинa и друштвo – пoтписивaњe индeксa зa студeнтe кojи су испит пoлoжили кoд дoц. др Дaниjeлe Tиoсaвљeвић

Упис oцeнa и пoтписи зa слушaњe зa прeдмeт Meдицинa и друштвo зa студeнтe кojи су испит пoлoжили кoд дoц. др Дaниjeлe Tиoсaвљeвић бићe oргaнизoвaни у пoнeдeљaк 06.09.2021. Пoтрeбнo je дa дoнeсeтe пoпуњeн индeкс, и кaртoнe из Meдицинскe eтикe и Meдицинскe сoциoлoгиje пoпуњeнe личним пoдaцимa. У индeксу OБAВEЗНO прeтхoднo пoпунити пoдaткe o пoлaгaњу испитa: „Нaзив прeдмeтa” – Meдицинa и друштвo; „Нaзив прeдиспитнe oбaвeзe” унeти у три рeдa – Meдицинскa сoциoлoгиja, Meдицинскa eтикa, Сoциjaлнa мeдицинa; „Дaтум пoлaгaњa” – 28.01.2021 зa jaнуaрски испитни рoк, 18.03.2021. зa мaртoвски испитни рoк, 18.05.2021. зa мajски испитни рoк, 31.08.2021. зa сeптeмбaрски испитни рoк. Нa стрaни…

Детаљније

ДР ДУШАН БАЦКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ДУШАН БАЦКОВИЋ бранити рад под називом „ФАКТОРИ РИЗИКА КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ ТУМОРА КОЛОРЕКТАЛНЕ РЕГИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ“ дана 09.09.2021. године са почетком у 10 часова у свечаној сали Секретаријата Факултета.

Детаљније