Обавештење о заказаној одбрани завршног академског специјалистицког рада

Др Ана Чупић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада под називом «ОРГАНСКА ХРИНА – ЗДРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ» дана 07.09.2021. године у 12 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета. Јавна одбрана рада обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Нађа Васиљевић, председник, доц. др Марија Стојановић и доц. др Драгана Давидовић, ментор.

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСИМА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ИЗБОРНИ МОДУЛ “IN VITRO МОДЕЛИ У МЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА”

OБAВEШTEНJE O ПOTПИСИВAНJУ ИНДEКСA ЗA СTУДEНTE КOJИ СУ ПOЛOЖИЛИ ИСПИT ИЗ  ИЗБOРНE НAСTAВE „In vitro modeli u medicinskim istraživanjima“ ЗA СTУДEНTE II ГOДИНE   Oбaвeштaвajу сe сви студeнти II гoдинe ИAС кojи су пoлoжили избoрни прeдмeт „ In vitro мoдeли у мeдицинским истрaживaњимa“ дa ћe пoтписивaњe индeксa бити рeaлизoвaнo у утoрaк  24.08.21. гoдинe oд 09-11ч нa И спрaту Институтa  зa  мeдицинску биoхeмиjу.   Кaтeдрa In vitro мoдeли  у мeдицинским истрaживaњимa    

Детаљније

Oбавештење о одржавању испита из медицинске физиологије у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном року школске 2020/2021

НОВО ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ИСПИТА ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ У СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОД. – ПРОМЕНА ДАТУМА ПОТВРДЕ ЗБОГ АЖУРИРАЊА РЕТИКУЛУМА   ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ: Потврда изласка на усмени испит за студенте који су наставу слушали школске 2020/2021. године ће се спроводити на платформи Ретикулум. На курсу ИАС – Медицинска физиологија 2020/2021, ћете попунити упитник под називом „Потврда изласка на усмени испит у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном року школске 2020/2021 год“. По предаји упитника завршили сте потврду испита. Упитник ће бити доступан од пoнедељка 23. августа од 10:00 часова до…

Детаљније

Термини испита за септембарски испитни рок – Патологија

Распоред термина испита код професора Душка Дунђеровића (први део) можете преузети ОВДЕ. Распоред термина испита код професора Душка Дунђеровића (други део) можете преузети ОВДЕ. Распоред термина испита код професора доц. Радмила Јанковића можете преузети ОВДЕ. Распоред термина усменог дела испита код осталих професора можете преузети ОВДЕ.  

Детаљније