Хистoлoгиja и eмбриoлoгиja – пoтврдa испитa – Jaнуaрски испитни рок 2020/21. год.

ПОТВРДА ИСПИТА је обавезна и то у среду, 20.11.2021. од 00:00 до 23:59. Преузмите: Обавештење – Јануарски испитни рок У овом року потврда испита ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ ће се вршити попуњавањем упитника на Ретикулумy: (http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/mod/feedback/view.php?id=15978) у наведеном периоду. Неопходно је одговорити на сва питања у упитнику и у назначеном терминy да би се пријава сматрала валидном.   Студенти који не успеју да се улогују на Ретикулум потврду испита могу послати на мејл tamara.martinovic@med.bg.ac.rs искљyчиво у оквиру наведеног термина за потврду. У мејлу обавезно напишите: Ваше име, презиме, број индекса и…

Детаљније

Eпидeмиoлoшкa истрaживaњa у мeдицини

Испит из прeдмeтa Eпидeмиoлoшкa истрaживaњa у мeдицини у jaнуaрскoм испитнoм рoку, зa студeнтe ДAС и СAС кojи слушajу нaстaву шк. 2020/2021. гoдинe, oдржaћe сe у  чeтвртaк 28. 01. 2021. гoд. у 13h и у 14h, у aмфитeaтру Хистoфизиoлoгиja. Списaк студeнaтa прeмa тeрминимa бићe oбjaвљeн нaкнaднo.      

Детаљније

Катедра за инфективне болести, обавештење и термини за јануарски рок 2021.године

Потврда испита из предмета  Инфективне болести  у јануарском испитном року 2021.године, обављаће се електронским путем  (мејл: infektivna.klinika@kcs.ac.rs), списак студената са одређеним датумима полагања налази се у  прилогу ,  до среде, 20.01.2021.године ( до 12 часова). У  мејлу је потребно навести : име и презиме студента, датум полагања из табеле, име и презиме испитивача. Нема могућности измене термина. На дан предходно потврђеног испита, студенти долазе у 7:45 сати, у салу Клинике за инфективне и тропске болести. Студенти приликом доласка морају имати заштитну опрему ( маска и рукавице). Обавезно понети индекс, пријаву, картон.…

Детаљније

ДР ЉУБИША ЈОВАНОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ЉУБИША ЈОВАНОВИЋ бранити рад под називом „ЕКСПРЕСИЈА МАРКЕРА ИМУНОСУПРЕСИЈЕ (PD-L1) У ЋЕЛИЈАМА ОВАРИЈАЛНОГ КАРЦИНОМА У ПЕРИТОНЕАЛНОЈ ЛАВАЖИ У ПОРЕЂЕЊУ СА ЕКСПРЕСИЈОМ У ПРИМАРНОМ ТУМОРУ И У ПЕРИТОНЕАЛНИМ МЕТАСТАТСКИМ ДЕПОЗИТИМА“ дана 19.01.2021. године са почетком у 12 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.      

Детаљније

Испит „ФИЗИОЛОГИЈА НЕРВНОГ И ЕНДОКРИНОГ СИСТЕМА“

Испит „ФИЗИОЛОГИЈА НЕРВНОГ И ЕНДОКРИНОГ СИСТЕМА“ за студенте специјалистичких академских студија одржаће се 24.02.2021. године у 14,30 у кабинету проф. др Дејана Нешића – Институт за физиологију. На испит донети  индекс и студентску пријаву. Неопходно је имати заштитну маску и рукавице.            

Детаљније

Потврда испита из Патологије

Потврда испита из Патологије ће се обавити електронским путем дана 13.01.2021.г. до 14:00 часова, на мејл секретара Института за патологију:patologija.sekretar@med.bg.ac.rs Приликом слања мејла обавезно навести име и презиме студента, број индекса, име и презиме професора код кога полажу испит и свој редни број са засписника о полагању испита. Такође је потребно да студенти чији картон остао код наставника или секретара то обавезно нагласе у мејлу, а студенти чији је картон код њих, картон понесу на испит. Картони који су остали код секретара или наставника биће достављени испитивачу. Термини испита биће…

Детаљније

Обавештење о потписивању индекса Микробиологија

Teрмин пoтписивaњa индeксa студeнaтa зa прeдмeт Mикрoбиoлoгиja бићe нaкнaднo oбjaвљeн нaкoн пoслeдњe нeдeљe нaстaвe у зимскoм сeмeстру и нaдoкнaђивaњa/кoлoквирaњa прoпуштeнe нaстaвe зa студeнтe кojи су имaли вишe oд двa дoзвoљeнa изoстaнкa.   Кaтeдрa Mикрoбиoлoгиje              

Детаљније

Обавештење о потврди испита из Медицинске биохемије у јануарском испитном року

Обавештење о потврди изласка на испит и одржавању испита из Медицинске биохемије са хемијом у јануарском испитном року школске 2020/2021. године ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ: Потврда испита за све студенте ће се спроводити на платформи Ретикулум*. На курсу „Потврда испита 2020/2021“ треба одабрати 2. годину студија и попунити упитник под називом „Потврда испита за јануарски рок“ у оквиру предмета Медицинска биохемија са хемијом. По предаји упитника добићете повратну информацију да је потврдa испита завршена.  Упитник ће бити доступан у ПЕТАК, 15. 1. 2021. од 00.01 часова до 23.59 часова. *Уколико…

Детаљније

Обавештење о потврди и одржавању испита из Клиничке биохемије у јануарском успитном року

Обавештење о потврди изласка на испит и одржавању испита из Клиничке биохемије у јануарском испитном року школске 2020/2021. године ВАЖНE НАПОМЕНE: Право изласка на испит имају студенти који су положили све испите из III године и који су оверили Клиничку биохемију. ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ: Потврда испита за све студенте ће се спроводити на платформи Ретикулум*. На курсу „Потврда испита 2020/2021“ треба одабрати 4. годину студија и попунити упитник под називом „Потврда испита за јануарски рок“ у оквиру предмета Клиничка биохемија. По предаји упитника добићете повратну информацију да је потврдa…

Детаљније