Катедра за епидемиологију- Термини за усмени испит – Јануарски испитни рок

OБAВEШTEЊE КATEДРE ЗA EПИДEMИOЛOГИJУ -TEРMИНИ  ЗA УСMEНИ У JAНУAРСКOM ИСПИTНOM РOКУ 2021.   Усмeни испит кoд Прoф.др Taтjaнe Пeкмeзoвић,(учиoницa нa физици)  05.02.2021. у 10 чaсoвa. Усмeни испит кoд Прoф. др Љиљaнe Maркoвић Дeнић (учиoницa нa физици) 04.02.2021. у 11 ч. Усмeни испит кoд Прoф.др Сaндрa Груjичић  25.01.2021.(учиoницa нa физици) у 9 ч.  Усмeни испит кoд Прoф.др Jaдрaнкe Maксимoвић  (учиoницa нa физици) 27.01.2021.у 11ч. Усмeни кoд Прoф.др Дaриje Кисић Teпaвчeвић (учиoницa нa физици) 26.01.2021. у 11ч. Усмeни кoд Прoф.др Нaтaшe Maксимoвић (учиoницa нa физици.) 28.01.2021 у 12ч. Усмeни кoд Дoц.др Исидoрa…

Детаљније

Клиничка онкологија-евиденциони картон

Обавештавају се студент који полажу испит из Клиничке онкологије у периоду од 15.1. до 28.1.2021.године са собом морају да понесу БЕЛУ ПРИЈАВУ, ИНДЕКС И ПОТПИСАН КАРТОН О ОДСЛУШАНИМ ПРЕДАВАЊИМА.            

Детаљније

Измењени термин полагања испита из Микробиологије код проф. др Иване Чоловић Чаловски, јануар 2021.

Термин испита за студенте који полажу код проф. др Иване Чоловић Чаловски у јануарском року се помера са 26. јануара 2021. на четвртак, 4. фебруар у 10 часова у кабинету наставника, Лабораторија за паразитологију и микологију.    

Детаљније

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА: Распоред полагања испита у ЈАНУАРУ 2021.

Поштовани, У прилогу су НОВИ распореди полагања испита у јануарском року 2021. У овим испитном року испитују следећи наставници: Проф. др М. Николић Проф. др Ј. Вукићевић Проф. др М. Милинковић Срећковић Проф. др Д. Шкиљевић Доц. др С. Попадић Доц. др С. Танасиловић Доц. др Д. Живановић Студенти чији наставници не испитују у овом испитном року прераспоређени су код осталих испитивача. Nikolić Prof, jan-feb rok 2021, sa dopunom Вукићевић Prof, jan-feb rok 2021., sa dopunom Škiljević Prof, jan-feb rok 2021., sa dopunom Живановић, јан рок 2021, sa dopunom Танасиловић,…

Детаљније

БИOФИЗИКA У MEДИЦИНСКOJ ФИЗИOЛOГИJИ-КОРИГОВАНО ОБАВЕШТЕЊЕ

БИОФИЗИКА У ФИЗИОЛОГИЈИ Обавештење у вези са колоквијумом из Биофизике у Медицинској физиологији   Полагање колоквијума одржаће се од 26.01.2021. до 29.01.2021. вежбаоницама Института за биофизику. Распоред полагања теста налази се у прилогу обавештења. Тест има 30 питања, а време за израду теста је 60 минута Употреба мобилних телефона није дозвољена Забрањено је преписивање и/или гледање у туђ тест Исправке једном означеног одговора се не признају, ни са потписом студента или дежурног ПО ЗАВРШЕНОЈ ИЗРАДИ ПРЕДАТИ ТЕСТ И ЛИСТ „Страна са одговорима“ Резултати теста биће објављени у понедељак 01.02.2021. године…

Детаљније

КЛИНИЧКA ФAРMAКOЛOГИJA – ВAЖНO OБAВEШTEЊE

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA -⁠ VAŽNO OBAVEŠTENjE Prema evidenciji studentskih kartona, u ovom trenutku nedostaju 4 kartona studenata koji su pohađali nastavu iz Kliničke farmakologije u XI semestru školske 2020/2021. a koji su potvrdili ispit u januarskom ispitnom roku. 1. Madžgalj Šućro ( 199/⁠15) 2. Pucanović Aleksandra (184/⁠15) 3. Perić Ljubica (69/⁠15) 4. Galonić Tamara (343/⁠15) Neophodno je da navedeni studenti predaju karton sa zalepljenom fotografijom u ponedeljak, 25.01.2021. kako bi imali pravo da pristupe polaganju ispita iz Kliničke farmakologije. * Studenti koji nisu predali evidencioni karton ili nemaju fotografiju na kartonu…

Детаљније