Обавештење о термину теста из Биофизике у Радиологији за школску 2019/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠20

 Биoфизикa у Рaдиoлoгиjи 2019/2020 TEСT 24.07.2020. у 11часова   СAЛA 1 Институтa зa Биoфизику у мeдицини Teст трaje 60 минутa. Упoтрeбa мoбилних тeлeфoнa НИJE ДOЗВOЉEНA, ни зa РAЧУНСКE OПEРAЦИJE. Рeзултaти ћe бити oбjaвљeни у ПЕТАК (07.2020.) у 13часова нa oглaснoj тaбли Институтa зa Биoфизику и интeрнeт стрaници фaкултeтa. Пoтврдa испитa из Биoфизикe у Рaдиoлoгиjи oдржaћe сe OД 17.07.2020. ДO 23.07.2020. eлeктрoнски нa мaил сeкрeтaрa Институтa зa Биoфизику у мeдицини (pinjic@med.bg.ac.rs) Упис у индeкс и бeлу приjaву пoтрeбнo je дoнeти 27.07.2020. oд 11:00часова дo 13:00часова.    Кaтeдрa Биoфизикe      …

Детаљније

Обавештење о тесту из Биофизике у Медицинској физиологији

БИОФИЗИКА У ФИЗИОЛОГИЈИ Обавештење у вези тестa   16.07.2020. у 10:00h Сала 1 Института за Биофизику у медицини Тест има 30 питања, а време за израду теста је 60 минута Забрањена је употреба мобилних телефона Забрањено је преписивање и/или гледање у туђ тест Исправке једном означеног одговора се не признају, ни са потписом студента или дежурног ПО ЗАВРШЕНОЈ ИЗРАДИ ПРЕДАТИ ТЕСТ И ЛИСТ „Страна са одговорима“ Резултати теста биће објављени у четвртак 16.07.2020. године после 13h на огласној табли Института за Биофизику, огласној табли Института за Медицинску физиологију и интернет…

Детаљније

ДР САЊА БАЈЧЕТИЋ

Обавештавамо вас да ће ДР САЊА БАЈЧЕТИЋ бранити рад под називом “ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА ПРЕЖИВЉАВАЊЕ ТУНЕЛИЗОВАНИХ ВАСКУЛАРНИХ КАТЕТЕРА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ“  дана 15.07.2020. године са почетком у 13 ч асова у слушаоници последипломске наставе- други спрат Деканата Факултета.

Детаљније

ДР МИШЕЛА РАУС

Обавештавамо Вас да ће ДР МИШЕЛА РАУС бранити рад под називом „УТИЦАЈ УДРУЖЕНИХ АНОМАЛИЈА НА ИСХОД ЛЕЧЕЊА ПАЦИЈЕНА СА АТРЕЗИЈОМ ЈЕДЊАКА“ дана 15.07.2020. године са почетком у 9 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.

Детаљније

ДР МАРИЈА МАРЈАНОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР МАРИЈА МАРЈАНОВИЋ бранити рад под називом „КАРАКТЕРИСТИКЕ ХЕМОДИНАМСКИХ ПАРАМЕТАРА КОД ЕСЕНЦИЈАЛНЕ АРТЕРИЈСКЕ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ У ОДНОСУ НА ПОЛ И ЖИВОТНУ ДОБ“ дана 17.07.2020. године са почетком у 9 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.

Детаљније

ДР СЕРГЕЈ ПРИЈИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР СЕРГЕЈ ПРИЈИЋ бранити рад под називом „РЕЗУЛТАТИ ЗАТВАРАЊА АТРИЈАЛНОГ СЕПТАЛНОГ ДЕФЕКТА АМПЛАТЗЕРОВИМ УРЕЂАЈЕМ КОД ДЕЦЕ“ дана 15.07.2020. године са почетком у 12 часова у свечаној сали Секретаријата Факултета.

Детаљније

ДР БОЈАН РАДОЈИЧИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР БОЈАН РАДОЈИЧИЋ бранити рад под називом „СЕЛЕКЦИЈА ПАЦИЈЕНАТА И КЛИНИЧКИ ИСХОД КОНКОМИТАНТНОГ ХЕМИО-РАДИОТЕРАПИЈСКОГ ЛЕЧЕЊА ЛОКАЛНО УЗНАПРЕДОВАЛОГ ИНОПЕРАБИЛНОГ НЕМИКРОЦЕЛУЛАРНОГ КАРЦИНОМА ПЛУЋА“ дана 13.07.2020. године са почетком у 11 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.

Детаљније

ДР ДРАГАН ЦРНОМАРКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ДРАГАН ЦРНОМАРКОВИЋ бранити рад под називом „ПЕРИОПЕРАТИВНЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ КОД РАДИКАЛНЕ ПРОСТАТЕКТОМИЈЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА КАРЦИНОМОМ ПРОСТАТЕ ОПЕРИСАНИХ КЛАСИЧНИМ И ЛАПАРОСКОПСКИМ ПРИСТУПОМ“ дана 23.07.2020. године са почетком у 9 часова у слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета.

Детаљније

ДР РАДА МАРКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР РАДА МАРКОВИЋ бранити рад под називом „АКУТНА ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕУКЕМИЈА, ФИЛАДЕЛФИЈА ПОЗИТИВНА:КЛИНИЧКЕ, ХЕМАТОЛОШКЕ ОСОБИНЕ И ПРОЦЕНА ТЕРАПИЈСКОГ ОДГОВОРА“ дана 16.07.2020. године са почетком у 11 часова у слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета

Детаљније

ЈУЛ – испитни рок Педијатрија- Институт

Поштовани студенти, заказивање испита из предмета Педијатрија је 14. и 15.7.2020. у термину од 9 – 11часова. Телефон за заказивање испита 31 08 160   НАКОН ТЕЛЕФОНСКОГ ЗАКАЗИВАЊА ИСПИТА КОЈИ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН 14. и 15.7.2020. У ПЕРИОДУ ОД 9 -11 чадсова на тел.3108160 НЕОПХОДНО ЈЕ ДА :   1. Студент потврди излазак на испит из предмета ПЕДИЈАТРИЈА маилом два дана пре заказаног термина одржавања испита. Потребно је оставити личне податке, број индекса и број телефона, као и име и презиме наставника. Податке слати техничком секретару наставне базе Катедре на следећу…

Детаљније