Др Ђурђа Попадић

Др Ђурђа Попадић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада под називом «ПРОГНОСТИЧКИ ЗНАЧАЈ СКОРОВА РИЗИКА ЗА КРВАРЕЊЕ У ИНФАРКТУ МИОКАРДА СА ST ЕЛЕВАЦИЈОМ» дана 13.07.2020. године у 9 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета. Јавна одбрана рада обавиће се пред Комисијом у саставу: доц. др Марија Здравковић, председник, доц. др Радосав Видаковић и доц. др Гордана Крљанац, ментор.    

Детаљније

ДР ОГЊЕН МАРИНКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ОГЊЕН МАРИНКОВИЋ бранити рад под називом „ПРИМЕНА ХИПЕРБАРИЧНЕ ОКСИГЕНОТЕРАПИЈЕ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСНИКА“ дана 14.07.2020. године са почетком у 11 часова у слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета

Детаљније

ДР ДРАГИЦА МИТРОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ДРАГИЦА МИТРОВИЋ бранити рад под називом „ЕФЕКТИ КОМБИНОВАНОГ КИНЕЗИТЕРАПИЈСКОГ ТРЕТМАНА СА ДОДАТНИМ ВЕЖБАМА ГОРЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА НА БОЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ НАКОН АРТРОПЛАСТИКЕ КУКА“ дана 07.07.2020. године са почетком у 12 часова у слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета.

Детаљније

ДР ТАТЈАНА СТОЈКОВИЋ ЈОВАНОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ТАТЈАНА СТОЈКОВИЋ ЈОВАНОВИЋ бранити рад под називом „УТИЦАЈ ХОРНИЧНОГ БОЛА НА КВАЛИТЕТ ЖИВОТА И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ОСОБА СТАРИЈЕГ ЖИВОТНОГ ДОБА“ дана 08.07.2020. године са почетком у 11 часова у слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета

Детаљније

Др Ђурђа Попадић

Др Ђурђа Попадић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада под називом «ПРОГНОСТИЧКИ ЗНАЧАЈ СКОРОВА РИЗИКА ЗА КРВАРЕЊЕ У ИНФАРКТУ МИОКАРДА СА ST ЕЛЕВАЦИЈОМ» дана 13.07.2020. године у 9 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета. Јавна одбрана рада обавиће се пред Комисијом у саставу: доц. др Марија Здравковић, председник, доц. др Радосав Видаковић и доц. др Гордана Крљанац, ментор.

Детаљније

Резултати испита Медицина и друштво

У прилогу су резултати испита из Медицине и друштва. Обавештење о термину уписивања оцена ће бити благовремено на сајту факултета. Медицина и друштво 30.06.2020.  

Детаљније