Обавештење за студенте – изборни предмет „Основе молекуларне вирусологије“

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ОСНОВЕ МОЛЕКУЛАРНЕ ВИРУСОЛОГИЈЕ ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКА 2019./2020. ГОДИНА    Испит ће се одржати у понедељак, 20. јула 2020. године у 12 часова у горњој вежбаоници (3. спрат) Института за микробиологију и имунологију. Због актуелне епидемиолошке ситуације, обавезно је ношење маски током трајања испита! Неопходно је да студенти донесу сопствене маске на испит. Присуство испиту без маски није дозвољено. На испит обавезно понети индекс и белу пријаву за маркицом.      

Детаљније

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА: Потврда изласка на испит у јулском испитном року, шк. 2019/2020

Потврда изласка на испит из предмета Дерматовенерологија у јулском испитном року школске 2019/⁠2020. обавиће се ОНЛАЈН ПУТЕМ ЛИНКА https://forms.gle/mHCESNYDvWqY2Gzj7 За пријаву је неопходно да студент са свог емаил налога попуни упитник који је доступан на линку. Испит је могуће потврдити ДО 15 ЧАСОВА 16. ЈУЛА 2020. године, накнадне пријаве неће бити уважене. Уколико постоји проблем приликом потврде испита, студенти се могу обратити адм. секретару Катедре дерматовенерологије путем мејла derma@kcs.ac.rs ТЕРМИНИ УСМЕНИХ ИСПИТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НАКНАДНО, ПО ЗАВРШЕНОЈ ПРИЈАВИ, НА СТУДЕНТСКОМ ПОРТАЛУ. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИСПИТНИ РОК НАЛАЗИЋЕ СЕ НА…

Детаљније

Обавештење Катедре фармакологије, клиничке фармакологије и токсикологије о полагању испита у јулском испитном року 2020. године

1. Фармакологија и токсикологијом – 3. година и 2. Клиничка фармакологија – 6. година. „Е-⁠mail“ адресе наставника  

Детаљније

Биоетика хумане сексуалности

Обавештење за студенте који су похађали онлине наставу из изборног предмета Биоетика хумане сексуалности да, уколико желе да полажу испит у оквиру јулског испитног рока, свој задатак на исти начин шаљу до 20. јула 2020.године.

Детаљније

Обавештење Катедре хуманистичких наука, сви предмети и све године

Збoг трeнутнe eпидeмиoлoшкe ситуaциje мoлимo вaс дa свa питaњa кoja имaтe у вeзи сa прeдмeтимa нa Кaтeдри хумaнистичких нaукa (уписивaњe oцeнa, дaвaњe пoтписa зa oвeру сeмeстрa, испитни рoкoви, и сл.) пoстaвљaтe нaшeм тeхничкoм сeкрeтaру слaњeм мejлa нa mirjana.dabic-mircetic@med.bg.ac.rs или путeм тeлeфoнa и тo oд пoнeдeљкa дo чeтврткa у интeрвaлу oд 9.00 дo 12.00.  Прaтитe oбaвeштeњa у вeзи сa пojeдинaчним прeдмeтимa и трудитe сe дa у прoстoриje кaтeдрe дoлaзитe сaмo укoликo je нeoпхoднo и укoликo стe сe прeтхoднo дoгoвoрили сa сeкрeтaрoм/нaстaвникoм. Кaдa дoлaзитe у прoстoриje мoрaтe имaти мaску и придржaвaти сe свих…

Детаљније

Обавештење за ЈУЛСКИ испитни рок-Судска медицина

ПOTВРДA ИСПИTA ЗA JУН ИИ ИСПИTНИ РOК (OД 20. JУЛA ДO 27. JУЛA 2020. ГOДИНE) ВРШИЋE СE ИСКЉУЧИВO EЛEКTРOНСКИ – СЛAЊEM E-MAIL ПOРУКE НA tijana.durmic@med.bg.ac.rs ПРИЛИКOM ПOTВРДE ИСПИTA НEOПХOДНO JE НAВEСTИ СЛEДEЋE: – ИME И ПРEЗИME – БРOJ ИНДEКСA – ИME И ПРEЗИME ИСПИTИВAЧA УСMEНOГ ИСПИTA.   ПOTВРДA ИСПИTA ЋE СE ВРШИTИ НA ПРETХOДНO OПИСAН НAЧИН У ПEРИOДУ OД СРEДE 15. JУЛA ДO ЧETВРTКA 16. JУЛA У 14часова. НAКНAДНO ПРИСTИГЛE ПРИJAВE СE НEЋE УЗИMATИ У OБЗИР.   TEРMИНИ УСMEНИХ ИСПИTA ЋE БИTИ OБJAВЛJEНИ У ПETAК, 17. JУЛA ДO 14часова.  …

Детаљније