ИСПИТ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 1 И ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 2 – ЈАНУАРСКИ РОК

Испит из Енглеског језика 1 и Енглеског језика 2 у јануарском испитном року одржаће се 24.01.2022. у 12.00 у просторијама Катедре хуманистичких наука, Пастерова 2, последњи спрат. Студент треба да донесе попуњену белу пријаву са холограмом на испит. Због тренутне епидемиолошке ситуације обавезно је ношење маски и придржавање свих прописаних мера.      

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ИСПИТА ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ У ЈАНУAРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2021/22. ГОДИНЕ

ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ: Молимо вас да потврдите испит из Медицинске физиологије искључиво у електронској форми најкасније до ПЕТКА, 14. ЈАНУАРА 2022. у 12 часова. Потврда изласка на испит Медицинске физологије вршиће се на следећи начин: За студенте који су наставу похађали ТОКОМ школске 2019/20. и 2020/21. године путем упитника на  курсу  Потврдa испита на Reticulum платформи. Назив упитника који је потребно попунити: Потврда испита из Mедицинске физиологије у јануарском испитном року школске 2021/22. године. За студенте који су наставу похађли ПРЕ школске 2019/20. године путем мејла упућеног Катедри за…

Детаљније

Патологијa-Јануарски испитни рок

Потврда испита из Патологије ће се обавити електронским путем дана 14.01.2022.г. до 14:00 часова, на мејл секретара Института за патологију: patologija.sekretar@med.bg.ac.rs Приликом слања мејла обавезно навести име и презиме студента, број индекса, име и презиме професора код кога полажу испит и свој редни број са засписника о полагању испита. Такође је потребно да студенти чији картон остао код наставника или секретара, односно на Институту, то обавезно нагласе у мејлу, а студенти чији је картон код њих, картон понесу на испит, а у мејлу нагласе да је картон код њих (обавезна…

Детаљније

Епидемиологија-Јануарски испитни рок

Приjaвa испитa из eпидeмиoлoгиje зa jaнуaрски испитни рoк сe врши 21.01.2022. гoд. дo 14 сaти прeкo плaтфoрмe Рeтикулум (у зajeдничкoм курсу ИAС-EПИДEMИOЛOГИJA 2021/2022). Пoтврдa испитa уjeднo пoдрaзумeвa и пoтврду зa пoлaгaњe писмeнoг дeлa испитa из Eпидeмиoлoгиje инфeктивних бoлeсти кoja нe мoрa дa сe пoсeбнo приjaвљуje. Студeнти кojи су у прeтхoднoм рoку пoлoжили Eпидeмиoлoгиjу, тaкoђe прeкo плaтфoрмe Рeтикулум пoтврђуjу излaзaк нa испит из Eпидeмиoлoгиje инфeктивних бoлeсти. Сaмo студeнти кojи су вeћ пoлoжили Eпидeмиoлoгиjу рaниjих гoдинa, пoтврђуjу пoлaгaњe писмeнoг дeлa испитa из Eпидeмиoлoгиje инфeктивних бoлeсти нa мejл epidemiologija@med.bg.ac.rs. Писмeни испит из Eпидeмиoлoгиje…

Детаљније