Микробиологија – надокнада зимског семестра 2021/22.

Поштовани студенти, у прилогу је Списак студената којим је одобрено колоквирање (усмена одбрана семинара и вежби којима нису присуствовали). Студенти треба у понедељак 17.01.2022. године да се обрате на mail адресе наставника којима су додељени на Списку ради договора о термину MS Teams  састанка, односно колоквирања. Студенти треба да спреме наставну јединицу коју колоквирају. Уколико успешно колоквирају недостајуће наставне јединице, наставници ће им то унети у досије, а потписе за семестар ће добити са почетком наредног када и остатак генерације. Одобрене надокнаде јануар 2022. Катедра Микробиологије

Детаљније