Медицинска физиологија – Распоред усменог испита у фебруарском испитном року 2021.г.

Распоредe усменог испита у фебруарском испитном року 2021.г.  преузмите  ОВДЕ   Термини усменог испита у фебруарском испитном року шк. 2020/21. год. Испитивач: Проф. др Драган Ђурић Редни број на испитној листи Број индекса Име и презиме Датум и време усменог испита 2. 2017/0065 Савић Милица 24.02.2021. у 9 h 3. 2017/0329 Станишић Данијела 24.02.2021. у 9 h  ИАС   МОЛЕ СЕ СТУДЕНТИ ДА УСМЕНОМ ИСПИТУ ПРИСТУПЕ АДЕКВАТНО ЗАШТИЋЕНИ НОСЕЋИ ЗАШТИТНУ МАСКУ И РУКАВИЦЕ ОБАВЕЗНО НА ИСПИТ ПОНЕТИ И ПОПУЊЕНУ БЕЛУ СТУДЕНТСКУ ПРИЈАВУ И ИНДЕКС.   УКУПНО 2 СТУДЕНТA    

Детаљније

КЛИНИЧКИ СТАЖ- ПЕДИЈАТРИЈА – НАСТАВНА БАЗА ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ

Моле се студенти VI године III групе за Клинички стаж из педијатрије, који су распоређени у наставној бази Институт за мајку и дете (ИМД) да 22.02.2021. године дођу у наставну базу ради договора о реализацији Клиничког стажа. Студенти ће долазити следећим редом: У 9 часова од броја 1 до броја 15! У 10 часова од броја 16 до броја 30! У 11 часова од броја 31 до броја 42!   У прилогу се налази списак студената III групе који Клинички стаж из педијатрије обављају у наставној бази ИМД у периоду…

Детаљније

Катедра за епидемиологију

OБAВEШTEЊE КATEДРE EПИДEMИOЛOГИJE ЗA СTУДEНTE TРEЋE ГOДИНE, ШКOЛСКE 2020/2021 ГOДИНE     Кoлoквиjум из eпидeмиoлoгиje ћe сe oдржaти у пeриoду oд 01. дo 05. мaртa прeмa днeвнoм рaспoрeду зa вeжбe. Taчнo врeмe пoчeткa кoлoквиjумa и пoдeлa пo групaмa у oквиру jeднoг дaнa бићe пoстaвљeни нa сajт Фaкултeтa нaкнaднo.   КATEДРA EПИДEMИOЛOГИJE    

Детаљније

Термини полагања испита из Медицинске биохемије са хемијом у фебруарском испитном року

Преузмите термине полагања испита из Медицинске биохемије са хемијом у фебруарском испитном року ОВДЕ    

Детаљније

Oбавештење у вези са испитом из Биофизике у радиологији за школску 2020/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠21.

Биoфизикa у Рaдиoлoгиjи 2020/2021 ИСПИT 27.02.2021. у 12h   РAСПOРEД СTУДEНATA ПO AMФИTEATРИMA: Студeнти кojи пoлaжу испит кoд Прoф. др Дejaнa Жикићa и Прoф. др Зoрицe Нeстoрoвић Aмфитeaтaр СИЛOС Студeнти кojи пoлaжу испит кoд Прoф. др Нeбojшe Mилoшeвићa, Прoф. др Mирjaнe Плaтишe и Дoц. Др Нeмaњe Рajкoвићa Aмфитeaтaр ХИСTOФИЗИOЛOГИJE   Teст трaje 60 минутa. Упoтрeбa мoбилних тeлeфoнa НИJE ДOЗВOЉEНA, ни зa РAЧУНСКE OПEРAЦИJE. Рeзултaти ћe бити oбjaвљeни 03.2021. нa интeрнeт стрaници фaкултeтa,  студeнт кojи пoлoжe испит дoнoсe индeкс нa упис oцeнe. Сви студeнт кojи нису дoнeли студeнтски кaртoн, дужни су…

Детаљније

Општа медицина – распоред предавања II семестар двосеместралне наставе 2020/21.

1. Распоред по областима – СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ – II семестра  

Детаљније

Катедра за инфективне болести

Потврда испита из предмета  Инфективне болести  у фебруарском  испитном року 2021.године, обављаће се електронским путем  (мејл: infektivna.klinika@kcs.ac.rs), 18.02. и 19.02.2021.године ( до 12 часова). У  мејлу је потребно навести : име и презиме, име и презиме испитивача. На дан предходно потврђеног испита, студенти долазе у 7:45  сати, у салу Клинике за инфективне и тропске болести. Студенти приликом доласка морају имати заштитну опрему ( маска и рукавице). Обавезно понети индекс, пријаву, картон. Испит се полаже усмено без практичног дела. За све  додатне информације, обратити се адм.секретару Светлани Јовичић на тел. 011/2684-071; Инфективне…

Детаљније

Обавештење у вези са колоквијумом из Биофизике у физиологији за студенте 2020/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠21 генерације

БИОФИЗИКА У ФИЗИОЛОГИЈИ Обавештење у вези са колоквијумом из Биофизике у Медицинској физиологији Полагање колоквијума одржаће се 26.02.2021. од 09:00h у амфитеатрима медицинског факултета. Распоред полагања теста налази се у прилогу обавештења.   Тест има 30 питања, а време за израду теста је 60 минута Употреба мобилних телефона није дозвољена Забрањено је преписивање и/или гледање у туђ тест Исправке једном означеног одговора се не признају, ни са потписом студента или дежурног ПО ЗАВРШЕНОЈ ИЗРАДИ ПРЕДАТИ ТЕСТ И ЛИСТ „Страна са одговорима“ Резултати теста биће објављени у уторак 02.03.2021. године после…

Детаљније

Испит из клиничке онкологије

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА Испит из Клиничке онкологије почиње од 22.2. и завршава се 26.2.2021.године Испити се одржавају по следећем распореду:  22.2.2021. године студенти полажу код проф.Марине Никитовић и то студенти који су на списку од редног броја 1-12. полажу од 8,оо а остали од 8,30h. 23.2.2021. године студенти полажу код Проф.др.Ивана Марковића и то студенти који су на списку од редног број 1-12 полажу од 8 а остали од 8,30h. 24.2.2021. године студенти полажу код Доц.др.Срђана Николића и то студенти који су на списку од редног броја 1-12 полажу од 8,оо…

Детаљније

Катедрa за гинекологију и акушерство – фебруарски испитни рок

Обавештење за студенте пете године са Катедре Гинекологију и акушерство – Вишеградска 26 Потврда испита за фебруарски испитни рок је до петка 19.02.2021.до 9 сати. СПИСАК-e    

Детаљније