ДР СЛАЂАНА ВУКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР СЛАЂАНА ВУКОВИЋ  бранити рад под називом „АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ЛИЦА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИХ ЗАТВОРЕНИМ ИЗВОРИМА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У МЕДИЦИНСКОЈ ПРИМЕНИ“ дана 05.02.2021. године са почетком у 10 часова u слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета .

Детаљније

Meдицинскa рeхaбилитaциja

Испит студиjскoг прoгрaмa Сeстринствo, прeдмeт Meдицинскa рeхaбилитaциja ћe сe oдржaти 03.02.2021. гoдинe сa пoчeткoм у 9 чaсoвa у прoстoриjaмa Клиникe зa физикaлну рeхaбилитaциjу улaз прeкo путa OРЛ клиникe. Умeстo Прoф. E.Дубљaнин Рaспoпoвић пoлaгaћe сe кoд Дoц. др Нeлe Илић.    

Детаљније

Рeзултaти испитa из прeдмeтa Клиничкa микрoбиoлoгиja – JAНУAРСКИ испитни рoк шкoлскe 2020/2021.

Резултати испита из предмета Клиничка микробиологија и термини уписивања оцена у индексе – јануарски рок 2020-2021

Детаљније

ДР АЛЕКСАНДРА ФУРТУЛА

Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДРА ФУРТУЛА  бранити рад под називом „АНАЛИЗА ПОВЕЗАНОСТИ НИВОА ГЛИКЕМИЈЕ У МОМЕНТУ ПРИЈЕМА У КОРОНАРНУ ЈЕДИНИЦУ И РАНИХ КОМПЛИКАЦИЈА КОД ПАЦИЈЕНАТА СА АКУТНИМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА“ дана 05.02.2021. године са почетком у 9 часова u слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета .

Детаљније

Наслов: „Изборна настава“-Контрацепција

Катедра Гинекологије и акушерства Наставна база Вишеградска 26 обавештава студенте V године који су полагали предмет „Изборна настава“-Контрацепција код проф.др Светлане Спремовић Рађеновић да донесу индексе и беле пријаве у четвртак 4.2 2021.године у 9 сати на портирницу Клинике Вишеградска 26.      

Детаљније

Пријава испита за Фебруарски испитни рок ИАС и ОАС

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ   Пријава испита за Фебруарски испитни рок је искључиво електронска од  3. фебруара 2021. до 9. фебруара 2021. године   Фебруарски испитни рок ће се одржати од 22. фебруара 2021. до 26. фебруара 2021. године.   НАПОМЕНА: Да би пријавили испите, студенти су у обавези да попуне Анкету о вредновању наставника и сарадника за зимски семестар шк. 2020/21. године.Попуњавање Анкете почиње од 3. фебруара 2021. године.   СТУДЕНТСКА СЛУЖБА            

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ СВИХ ГОДИНА СТУДИЈА И АПСОЛВЕНТЕ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Анкету о вредновању педагошког рада наставника и сарадника, у зимском семестру школске 2020/2021. године можете попунити електронским путем од 3.фебруара 2021. године. Анкетирање обављате пријавом на студентски сервис са вашим корисничким именом и лозинком. Попуњавање Анкете је обавезно и анонимно. Пријави испита можете приступити тек након попуњавања Анкете!              

Детаљније