Испитни тест из судске медицине – ванредни октобарски рок

Поштоване колегинице и колеге, Испитни тест из судске медицине у овогодишњем ванредном октобарском року одржаће се у уторак 11. октобра у 8.00 часова у амфитеатру Института за анатомију. На тест обавезно понети попуњену белу пријаву (молимо вас да у горњем десном углу пријаве напишете име наставника код којег полажете усмени испит). За припрему теста користи се званични уџбеник из судске медицине. Тест се састоји из 20 питања и доноси 20 поена у укупном формирању оцене. Да би положио, студент мора тачно да одговори на 60% питања (12 питања). Студенти који…

Детаљније

Испит из Микробиологије Октобарски 2 испитни рок школске 2021/2022. године

Потврда изласка на испит из предмета Микробиологија у ОКТОБАРСКОМ 2 испитном року школске 2021/2022. године обављаће се онлајн путем линка https://forms.gle/2PLTf3VGrirCkfnp7 . За потврду је неопходно да студент са свог Google налога попуни упитник који је доступан на линку. Испит је могуће потврдити до четвртка, 06. октобра 2022. године, до 24 часова. Накнадне пријаве неће бити уважене. Списак студената који су потврдили испит, као и списак студената који полажу практични део испита ће бити објављени у петак 07. октобра 2022. године на сајту Факултета. Практични испит из Микробиологије ће се…

Детаљније

КЛИНИЧКА МИКРОБИОЛОГИЈА – РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ПО ГРУПАМА И НАСТАВНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.

Расподелу студената по групама и наставницима за предмет Клиничка микробиологија у школској 2022/2023. студенти могу да преузму путем линка: Клиничка микробиологија школска 2022-2023 – Распоред студената по групама и наставницима Начин организовања наставе и распоред тематских јединица студенти могу видети на платформи Ретикулум у оквиру курса “IAS – Klinička mikrobiologija 2022/2023” након уписа који треба да се заврши до 06.10.2022.  

Детаљније

Распореди вежби за студенте који наставу слушају на Катедри за дерматовенерологију

Распореди вежби за студенте који наставу слушају на Катедри за дерматовенерологију: ПОНЕДЕЉАК, сви студенти, 2. недеља наставе УТОРАК, сви студенти, 2. недеља наставе СРЕДА, сви студенти, 1. недеља наставе ЧЕТВРТАК, сви студенти, 1. недеља наставе ПЕТАК, сви студенти, 1. недеља наставе – коригован распоред  

Детаљније

Упис студената Мастер академских студија

Упис студената обавиће се од 12 до 14.10. 2022. године у Служби за последипломску наставу у периоду од 09-12 часова За упис треба приложити:   Индекс – попунити прву страну ; Образац ШВ20 (образац се попуњава електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету приликом уписа) Две фотографије величине 5 x 3.5цм; Доказ о извршеној уплати и то: 1.600,00 динара на текући рачун Факултета: 840-1139666-89 са позивом на број: ПО 100 – сврха уплате: за Универзитет; Доказ о уплати трошкова школарине: 840-1139666-89 са позивом на број: ПО 51 –…

Детаљније

Клиникa зa дигeстивну хирургиjу – Првa Хируршкa УКЦС – Распоред предавања (са допуном)

Распоред предавања, са допуном где ће се одржавати предавања, из Хирургије за студенте IX и X семестра школске 2022/23. Предавања почињу у у 8.30 часова. Распоред предавања из Хирургије за студенте IX и X семестра 2022. и 2023.  

Детаљније

Oбaвeштeњe зa приjaвљeнe кaндидaтe зa дeмoнстрaтуру нa прeдмeту Имунoлoгиja

Нa oснoву увидa у пoслaту дoкумeнтaциjу кaндидaтa, a узeвши  у oбзир висину oствaрeнoг прoсeкa у дoсaдaшњeм студирaњу, oцeну из Имунoлoгиje кao и учeшћe у нaучнo-истрaживaчкoм рaду у oблaсти имунoлoгиje, oвим путeм oбaвeштaвaмo студeнтe: Гojкoвић Tиjaну 401/17 Eрцeг Никoлину 61/20 Mилисaвљaвић Jeлeну 79/19 Глигoрeвић Стрaхињу 14/18 Mилeнкoвић Стeфaнa 14/15 дa сe jaвe нa нa мејл aдрeсу  vera.pravica@med.bg.ac.rs рaди oргaнизoвaњa интeрвjуa и нaкнaднoг oдaбирa кaдидaтa кojи ћe сe бaвити oвoм aктивнoшћу.  

Детаљније