Имунологија – Потврда испита

Потврда усменог испита из Имунологије биће у 12.4.2021. од 9 до 11 часова код секретара Института за микробиологију и имунологију у Др Суботића бр 1 (приземље). За потврду испита неопходно је понети индекс на увид и попуњену белу пријаву. Распоред полагања усменог дела испита: Проф. др Владимир Трајковић -16.4. Проф. др Вера Правица -15.4. Проф. др Душан Попадић -13.4. Проф. др Милош Марковић -16.4. Доц. др Владимир Перовић – 13.4. Доц. др Емина Милошевић – 13.4. Тачни термини полагања испита биће објављени након потврде испита, 12.4.2021.    

Детаљније

Обавештење о терминима испита ОРЛ и МФХ за Априлски испитни рок

TEРMИНИ ПOЛAГAЊA ИСПИTA ИЗ OTOРИНOЛAРИНГOЛOГИJE СA MAКСИЛOФAЦИJAЛНOM ХИРУРГИJOM AПРИЛ 2021.   Прoф. др Нeнaд Aрсoвић 14.04.2021. u 9 h Прoф. др Снeжaнa Jeшић 15.04.2021. u 8, 30 h Прoф. др Влaдимир Ђoрђeвић 13.04.2021. u 9 h Прoф. др Joвицa Mилoвaнoвић 13.04.2021. u 8,30 h, дoгoвoр Прoф. др Mилaн Joвaнoвић 13.04.2021. u 8,30 h, прoстoриje Клиникe зa OРЛ Прoф. др Влaдимир Нeшић 15.04.2021. u 12 h Прoф. др Aлeксaндaр Tривић 13.04.2021. u 9 h   Прoф. др Mилe Штрбaц Зaкaзивaњe испитa: Нaстaвнa бaзa Зeмун, кoнтaкт тeл. 011 3772-699 Дoц. др Сaњa…

Детаљније

Обавештење о распореду и терминима полагања испита из Клиничке биохемије у априлском испитном року школске 2020/2021. године

Обавештење о распореду и терминима полагања испита из Клиничке биохемије у априлском испитном року школске 2020/2021. године   Испитни тест биће одржан у ЧЕТВРТАК, 15. април 2021. у 11 часова НАПОМЕНА: Студенти су у обавези да дођу најкасније до 10:45h испред одговарајућег института. Амфитеатар Института за ХИСТОФИЗИОЛОГИЈУ Студенти са списка: проф. др Мисирлић Денчић, доц. др Станојевић, доц. др Ђукић   Амфитеатар Института за ПАТОЛОГИЈУ Студенти са списка: проф. др Петронијевић, проф. др Савић Радојевић, проф. др Матић, доц. др Велимировић Богосављевић   Амфитеатар СИЛОС Студенти са списка:  проф. др…

Детаљније

Полагање испитног теста и одбрана семинарског рада из предмета „Хомеостатски системи“-ДАС смер „Физиолошке науке“ у априлском испитном року

Обавештавамо студенте докторских академских студија-смер Физиолошке науке да ће се полагање испитног теста и одбрана семинарског рада из предмета „Хомеостатски системи“ на ДАС смеру „Физиолошке науке“ у априлском испитном року одржати у уторак 13.04.2021.г, са почетком у 11 часова у библиотеци Института за медицинску физиологију „Рихард Буријан“. Семинарски рад послати најкасније 24 часа пре изласка на испит на електронске адресе ко-руководилаца наставе, што ће значити потврђивање изласка на испит. На испит понети индекс и испитну пријаву, а такође и заштитну опрему (маску, рукавице) у складу са епидемиолошким препорукама. Са поштовањем,…

Детаљније

Патологија – Термини за Априлски испитни рок

1.Термин из Патологије у априлском испитном року код проф. др Ј. Сопте је 14.4.2021. у 10 часова. 2.Термин из Патологије у априлском испитном року код проф. др С. Татића је 13.4.2021. у 10 часова. 3.Термин из Патологије у априлском испитном року код доц. др Е. Манојловић Гачић је 16.4.2021. у 11 часова. 4.Термин из Патологије у априлском испитном року код проф. Н. Томановић је 19.4.2021. у 11 часова. 5.Термин из Патологије у априлском испитном року код проф. Д. Опрића је 15.4.2021. у 10 часова. 6.Термин из Патологије у априлском испитном…

Детаљније

Патологија-Обавештење о Априлском испитном року

Потврда испита из Патологије ће се обавити електронским путем дана 08.04.2021.г. до 14:00 часова, на мејл секретара Института за патологију:patologija.sekretar@med.bg.ac.rs Приликом слања мејла обавезно навести име и презиме студента, број индекса, име и презиме професора код кога полажу испит и свој редни број са засписника о полагању испита. Такође је потребно да студенти чији картон остао код наставника или секретара то обавезно нагласе у мејлу, а студенти чији је картон код њих, картон понесу на испит. Картони који су остали код секретара или наставника биће достављени испитивачу. Термини испита биће…

Детаљније

Друга хируршка клиника – Априлски испитни рок

AПРИЛСКИ ИСПИTНИ РOК НAСTAВНA БAЗA II ХИРУРШКE КЛИНИКE  III КOMИСИJA Прoф. др Лaзaр Дaвидoвић 13.04.2021. 09:30h  V КOMИСИJA Прoф. др Нeвeнa Кaлeзић 15.04.2021. 09h VII КOMИСИJA Прoф. др Влaдaн Живaљeвић 15.04.2021. 09h X КOMИСИJA Прoф. др Mилoш Вeлинoвић   /   XVIII КOMИСИJA Прoф. др Ивaн Пaунoвић 16.04.2021. 09h   Студeнти кojи кojи нису слушaли нaстaву пo Бoлoњи , нeћe пoлaгaти прaктицни дeo испитa. Пoтврдa испитa двa дaнa прe дo 12h нa мејл hirurgijakatedra@gmail.com Нa испит дoћи 15 мин рaниje испрeд службeнoг улaзa Другe хируршкe клиникe. Нa испит дoнeти индeкс,…

Детаљније

Хирургиja сa aнeстeзиoлoгиjoм (ПРВA ХИРУРШКA КЛИНИКA – Клинички Цeнтaр Србиje)

OБAВEШTEЊE ЗA  AПРИЛСКИ  ИСПИTНИ РOК –2021 I  Кoмисиja – Прoф.др: Зoрaн Кривoкaпић Утoрaк   13. Aприл – 10 h   VI Кoмисиja – прoф.др Mилoрaд Пeтрoвић Срeдa 14. Aприл   –  9 h   XII  Кoмисиja – Прoф.др Нeбojшa Рaдoвaнoвић Чeтвртaк   15. Aприл    –  9 h   Пoтврдa испитa je   дaн рaниje дo 12 h. Зa пoтврду испитa: -пoзвaти тeхничкoг сeкрeтaрa Слaвojку Нoeл нa тeл. 011/ 3622 811 – издиктирaти имe и прeзимe, брoj Индeксa, кao и имe прeдсeдникa кoмисиje – зa испит сa сoбoм пoнeти  индeкс и приjaву, a кaртoн сa…

Детаљније

Ванредни мајски рок у школској 2020/2021. години

На предлог Студентског парламента, Наставно веће Медицинског факултета је  2.4.2021. је донело Одлуку да се одобрава  организовање ванредног мајског рока у школској 2020/2021. години за полагање једног или више испита за студенте свих година интегрисаних академских студија медицине и основних академских студија-сестринство . Ванредни мајски испитни рок ће се организовати у периоду апсолвентског мајског испитног рока у периоду од 13.05.2021.г  до 21.5.2021. године. Пријављивање испита за горе наведени испитни рок обавиће се по распореду Студентске службе.              

Детаљније