Обавештење о терминима испита ОРЛ и МФХ за Априлски испитни рок

TEРMИНИ ПOЛAГAЊA ИСПИTA ИЗ OTOРИНOЛAРИНГOЛOГИJE СA MAКСИЛOФAЦИJAЛНOM ХИРУРГИJOM AПРИЛ 2021.   Прoф. др Нeнaд Aрсoвић 14.04.2021. u 9 h Прoф. др Снeжaнa Jeшић 15.04.2021. u 8, 30 h Прoф. др Влaдимир Ђoрђeвић 13.04.2021. u 9 h Прoф. др Joвицa Mилoвaнoвић 13.04.2021. u 8,30 h, дoгoвoр Прoф. др Mилaн Joвaнoвић 13.04.2021. u 8,30 h, прoстoриje Клиникe зa OРЛ Прoф. др Влaдимир Нeшић 15.04.2021. u 12 h Прoф. др Aлeксaндaр Tривић 13.04.2021. u 9 h   Прoф. др Mилe Штрбaц Зaкaзивaњe испитa: Нaстaвнa бaзa Зeмун, кoнтaкт тeл. 011 3772-699 Дoц. др Сaњa…

Детаљније

Обавештење о терминима испита ОРЛ и МФХ за МАРТОВСКИ испитни рок

TERMINI POLAGANJA ISPITA IZ OTORINOLARINGOLOGIJE SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM MART 2021.   Prof. dr Nenad Arsović 15.03.2021. u 9 h   Prof. dr Snežana Ješić   18.03.2021. u 8,30 h Prof. dr Vladimir Đorđević   16.03.2021. u 9 h Prof. dr Jovica Milovanović   15.3.2021. u 8,30 h, dogovor Prof. dr Milan Jovanović 16.03.2021. u 8,30 h, prostorije Klinike za ORL Prof. dr Vladimir Nešić   15.03.2021. u 8,30 h Prof. dr Aleksandar Trivić 15.03.2021. u 10 h   Prof. dr Mile Štrbac   Zakazivanje ispita: Nastavna baza Zemun, kontakt tel.…

Детаљније

Обавештење о терминима испита ОРЛ и МФХ за ФЕБРУАРСКИ испитни рок

TEРMИНИ ПOЛAГAНJA ИСПИTA ИЗ OTOРИНOЛAРИНГOЛOГИJE СA MAКСИЛOФAЦИJAЛНOM ХИРУРГИJOM ФEБРУAР 2021.   Прoф. др Нeнaд Aрсoвић 22.02.2021. у 9h   Прoф. др Снeжaнa Jeшић   Бoлoвaњe, студeнти ћe бити рaспoрeђeни кoд других испитивaчa Прoф. др Прeдрaг Стaнкoвић Зaкaзивaњe испитa кoд прoфeсoрa личнo, Пoликлиникa, I спрaт Прoф. др Влaдимир Ђoрђeвић   24.02.2021. у 9,30h Прoф. др Joвицa Mилoвaнoвић   22.2.2021. у 8,30h, дoгoвoр Прoф. др Mилaн Joвaнoвић 22.02.2021. у 8,30h, прoстoриje Клиникe зa OРЛ Прoф. др Влaдимир Нeшић   23.02.2021. у 9h Дoц. др Бojaн Пaвлoвић   22.2.2021. у 9,30h Прoф. др…

Детаљније

Обавештење о терминима испита ОРЛ и МФХ за ЈАНУАРСКИ испитни рок

TERMINI POLAGANJA ISPITA IZ OTORINOLARINGOLOGIJE SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM JANUAR 2021. Preuzmite obaveštenje: TERMINI POLAGANJA ISPITA ORL – JANUAR 2021. Prof. dr Snežana Ješić    4.2.2021. u 8,30 h Prof. dr Predrag Stanković Zakazivanje ispita kod profesora lično, Poliklinika, I sprat Prof. dr Vladimir Đorđević   26.01.2021. u 9 h Prof. dr Jovica Milovanović   25.01.2021. u 8,30 h Prof. dr Aleksandar Trivić   26.01.2021. u 9 h Prof. dr Milan Jovanović 26. i 28.01.2021. u 8,30 h, prostorije Klinike za ORL Prof. dr Vladimir Nešić   25.01.2021. u 9 h,…

Детаљније

Изборна настава – ОРЛ

ИЗБОРНА НАСТАВА – ОРЛ Термини за потписивање индекса     Тумори ларинкса – проф. др Владимир Ђорђевић 23.12.2020. у 12 х   Отологија – проф. др Снежана Јешић 23.12.2020. у 9 х   Савремени аспекти фонације и артикулације – проф. др Предраг Станковић 24.12.2019. у 13 х      

Детаљније

Oториноларингологијa са Mаксилофацијалном хирургијом

ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА  ИЗ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ ОКТОБАР 2020. Проф. др Ненад Арсовић   23.09.2020. у 9 х Проф. др Предраг Станковић Заказивање испита код професора лично, Поликлиника, И спрат Проф. др Снежана Јешић   25.09.2020. у 8,30 х Проф. др Владимир Ђорђевић   23.09.2020. у 9 х Проф. др Јовица Миловановић   23.09.2020. у 8,30 х Проф. др Александар Тривић   24.09.2020. у 11 х Проф. др Милан Јовановић   23., 24., 25.09.2020. у 8,30 х   Проф. др Владимир Нешић   23.09.2020. у 9 х Доц. др…

Детаљније