Листе са усвојеним корекцијама за дом

Објављене су “Листе са усвојеним корекцијама за дом“. Распоред расподеле за студентски дом ће бити објављен у понедељак, 16.11.2020.год. на званичном сајту Факултета. СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Детаљније

Обавештење о извођењу практичне наставе онлајн – Патолошка физиологија

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ С обзиром да све већи број студената који због потврђене инфекције или контакта са COVID-19 позитивном особом изостаје са практичне наставе, Катедра за патолошку физиологију ће од понедељка, 16.11.2020. године вежбе одржавати преко онлине платформе Microsoft Teams. Нов распоред вежби и нови спискови студентских група дати су у прилогу овог обавештења. Спискови студената за онлајн наставу   Катедра за патолошку физиологију      

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ НА УЖЕ СПЕЛЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ  У  ШК. 2020/2021.

ОБАВЕШТАВАМО ЛЕКАРЕ КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ НА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У ШК.2020/2021. ГОДИНЕ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ ДА ЋЕ НАКНАДНО БИТИ ОБЈАВЉЕНА ИНФОРМАЦИЈА О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ.   НАСТАВЕ НЕ ПОЧИЊЕ 16.11.2020. ГОДИНЕ КАКО ЈЕ РАНИЈЕ БИЛО ПЛАНИРАНО.      

Детаљније

Обавештење за студенте докторских академских студија који су конкурисали и уписали се у школској 2020/2021. години

Обавештавају се студенти докторских академских студија,  који су конкурисали и уписали се у школској 2020/2021. години,  да су индекси потписани и да их могу преузети у Клубу наставника на 2. спрату деканата Медицинског факултета, у периоду од 09-14:30 часова.        

Детаљније

Важно COVID обавештење – Микробиологија

Обзиром да је један студент из групе II, подгрупа Iб, са доказаном COVID-19 инфекцијом, обавезно је да студенти те групе не долазе на наставу, односно да се САМОИЗОЛУЈУ, 14 дана од дана последњег контакта! У случају појаве респираторних симптома ОДМАХ јаве надлежном лекару у Студентској поликлиници и Студентској служби(студентска@мед.бг.ац.рс. или телефонским путем на 011/3636-312) због праћења могуће изложености коронавирусу!      

Детаљније

Пoчeтaк нaстaвe зa избoрни прeдмeт Сaврeмeнa бoлницa

Дaнa 20.11.2020. гoдинe, пoчињe нaстaвa нa избoрнoм прeдмeту Сaврeмeнa бoлницa. Oбaвeштaвaмo студeнтe дa ћe сe цeлoкупнa нaстaвa oдвиjaти нa рeтикулуму.   Oдгoвoрни нaстaвник: Прoф. др Зoрицa Teрзић-Шупић

Детаљније

ХЕМИЈА-⁠обавештење о одржавању вежбе 7

Вежба 7 се изводи на даљину. Материјал за вежбу 7 биће доступан на Reticulumu у понедељак 16. 11. 2020. године. Информације о начину извођења вежби 8 и 9 даће се до краја следеће недеље. Београд, 13. 11. 2020. Катедра за хемију у медицини

Детаљније

Обавештење за студенте група А1-2 и А2-1 I године-Хистологија и ембриологија

Obaveštenje za studente grupa A1-2 i A2-1 I godine     Svi studenti iz A1-2 grupe ne bi trebalo da pohađaju nastavu, odnosno potrebno je da se samoizoluju 14 dana od dana poslednjeg kontakta sa COVID-19 pozitivnim kolegom, odnosno do 20.11.2020. U slučaju javljanja simptoma bolesti ODMAH je potrebno da se javite Studentskoj službi (studentska@med.bg.ac.rs ili telefonskim putem na 011/3636-312) i nadležnom lekaru.   Svi studenti iz A2-1 grupe ne bi trebalo da pohađaju nastavu, odnosno potrebno je da se samizoluju 14 dana od dana poslednjeg kontakta sa COVID-19 pozitivnim…

Детаљније