Конкурс за пријем нових чланова у редакцију часописа Медицински подмладак

КOНКУРС ЗA ПРИJEM НOВИХ ЧЛAНOВA   Укoликo жeлитe дa пoстaнeтe дeo нaшeг тимa, пoшaљитe нaм ⁠свojу биoгрaфиjу (“CV”) нa aдрeсу: podmladak.med.bg@gmail.com. Пoрeд oснoвних пoдaтaкa, нe зaбoрaвитe дa нaвeдeтe вaннaстaвнe aктивнoсти, вoлoнтирaњe и нaучнe рaдoвe. Сви приjaвљeни кaндидaти бићe пoзвaни нa интeрвjу сa члaнoвимa Рeдaкциje. Пoсeбнo oхрaбруjeмo кoлeгe сa млaђих гoдинa студиja дa сe приjaвe! Укoликo имaтe билo кaквих питaњa, слoбoднo нaм сe oбрaтитe путeм гoрe нaвeдeнe мejл aдрeсe, или прeкo нaшe Facebook (Meдицински пoдмлaдaк) или Инстaгрaм стрaницe (m.youth). Рoк зa приjaву je 25. oктoбaр 2020. дo 23:59.   Чeкaмo вaс!…

Детаљније

Др Андрија Грустам

Др Андрија Грустам, браниће докторску дисертацију под називом „ФАКТОРИ КОЈИ ОДРЕЂУЈУ КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОД КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ПАЦИЈЕНАТА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“, дана 19.10.2020. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Весна Бјеговић Микановић, Проф.др Јанко Јанковић и Проф.др Александар Вишњић. Ментор: Проф.др Александра Јовић Вранеш, Коментор: Проф.др Зорана Јовановић Андерсен, Универзитет у Копенхагену.

Детаљније

Распореди студената и план наставе на Катедри дерматовенерологије, школска 2020-2021. година

PLAN IZVODJENJA NASTAVE – II, III i IV nedelja nastave, obaveštenje za studente RASPORED PREDAVANJA 2020-21. RASPORED KLINIČKIH ČASOVA 2020-21. Raspored studenata, ponedeljak, V grupa Raspored studenata, sreda, II grupa Raspored studenata četvrtak, III grupa studenata, petak, IV grupa Raspored studenata, utorak, I grupa

Детаљније

Основи клиничке праксе I -Институт за онкологију и радиологију Србије

Основи клиничке праксе I Поштовани, Молим да се јавите Асс.др. Марку Бути на Институт за онкологију и радиологију Србије ради договора око вежби. Телефон Асс др. Марка Буте је 063 8276068      

Детаљније

Упутство о заштити студената током вежби и Превентивне мере за смањење ризика од COVID-19

  ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД COVID-19 у току зимског семестра 20/21. Преузмите презентацију са упутством о заштити студената медицине током вежби на клиничким предметима ОВДЕ .

Детаљније

Онсови клиничке праксе I

Обавештавају се студенти МФ предмета Онсови клиничке праксе I – I година група Б1. да се јаве на тел. 063 8276068 АСС др. Марку Бути ради договора око праксе.

Детаљније

Пропедевтика/интерна

Драги студенти, сви Ви који сте добили наставнике који су на клиници за ендокринологију,(а кардиолози су), користите гардеробу Клинике за ендокринологију, не идете у поликлинику. За пропедевтику то је проф.др Драган Симић а за интерну Доц.др Небојша Мујовић и доц.др Татјана Потпара.    

Детаљније