ОПШТА МЕДИЦИНА – ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Oбaвeштaвajу сe спeциjaлизaнти oпштe мeдицинe o прoмeни лoкaциje сaстaнкa и пoчeтку прaктичнe нaстaвe – 19.10.2020. у 13.30 трeбa дoћи у згрaду Клиничкoг цeнтрa (Пoликлиникe) нa II спрaт (стeпeништe дeснo кaдa сe уђe у згрaду) у сaлу Цeнтрa зa НИР КЦС.   06.10.2020.                                                                                                                                                                          Кaтeдрa Oпштe мeдицинe

Детаљније

Распоред полагања испита Катедре фармакологије, клиничке фармакологије и токсикологије у октобарском 2 испитном року

Распоред полагања испита у октобарском 2 испитном року 2020. за предмете: Фармакологија са токсикологијом и  Клиничка фармакологија E-mailovi nastavnika    

Детаљније

ОКП 1 – Универзитетска дечија клиника

  КЛИНИЧКИ АСИСТЕНТ СТУДЕНТ Бижић М. Петак, 9.10.2020. у 8 ч Уролошка амб. бр.6, УДК 2020/0019 Вићентијевић Лазар , A2 2020/0102 Кангрга-Микулић Анастасија, A3 2020/0199 Караћ Катарина, A3 2020/0131 Лазић Катарина, A4 Буква Б. Петак, 16.10.2020. у 14 ч Хитна хируршка амб. УДК 2020/0140 Вукић Владан, А2 2020/0234 Вукосављевић Мина, А2 2020/0478 Кикановић Николина, А3 2020/0410 Кипроска Наташа, А3 2020/0510 Landbrug Milaisa Zoureena, А4 Вујовић Д. Петак, 9.10.2020. у 14 ч Одељење неонатологије, III спрат, УДК 2020/0184 Гаћеша Данијела, А2 2020/0500 Гвоздић Тијана, А2 2020/0120 Лошић Мина, А4 2020/0003 Лукић…

Детаљније

Обавештење о термину испита у ВАНРЕДНОМ ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ, испитивачи доц. др Маја Ивковић, доц. др Чедо Миљевић и доц. др Маја Лачковић

Обавештење о термину испита у ВАНРЕДНОМ ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ, испитивачи доц. др Маја Ивковић, доц. др Чедо Миљевић и доц. др Маја Лачковић

Детаљније

Мотивациони интервјуи за мастер програме

Мотивациони интервју за мастер програм Физичка активност, здравље и терапија вежбањем одржаће се 8.10.2020 у 12 часова у Лабораторији за медицину спорта и терапију вежбањем, Вишеградска 26. Мотивациони интервју за мастер програм Јавно здравље одржаће се 9.10.2020 у 11 часова на Институту за социјалну медицину,  Др Суботића 15. Мотивациони интервју за мастер програм Менаџмент у систему здравствене заштите одржаће се 12.10.2020 у 12 часова на Институту за социјалну медицину,  Др Суботића 15.   СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ АПЛИЦИРАЛИ ЗА МАСТЕР ПРОГРАМ МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ…

Детаљније

Термини полагања усменог испита из биохемије у ванредном октобарском испитном року 2020.

Термини полагања усменог испита из биохемије у ванредном октобарском испитном року 2020.      

Детаљније

Обавештење о тесту из хемије

Oбaвeштeњe o тeсту из Хeмиje   Први тeст из Хeмиje бићe дoстуaн зa изрaду (Рeтикулум, курс Хeмиja у мeдицини) у пeтaк 9. 10. 2020. гoдинe у пeриoду oд 16:30-16:45 часова. Дoзвoљeн je сaмo jeдaн пoкушaj изрaдe тeстa. Teст сe сe сaстojи oд 5 зaдaтaкa. Свaки зaдaтaк имa пo 4 пoнуђeнa oдгoвoрa oд кojих je сaмo jeдaн тaчaн. Taчнo урaђeн зaдaтaк врeднуje сe сa 0,2 пoeнa.   Свим студeнтимa жeлимo успeшну изрaду тeстa. Кaтeдрa зa хeмиjу у мeдицини                

Детаљније