Ранг листа кандидата за упис – други уписни рок Специјалистичке академске студије-медицинске науке   Коначне ранг листе кандидата објављује Универзитет на основу достављених података са факултета. Резултати претраге: Ранг Број пријаве Име Средње име Презиме Претходне студије Остало Укупно 1 1 Лана Мићун Станић 67,60 97,60 2 2 Александар Верољуб Ћировић 61,01 91,01 3 8 Анка Рајко Мајсторовић 55,99 85,99 4 7 Јована Љубиша Мајсторовић 50,92 75,92 5 5 Милица Милован Мићовић 43,40 73,40 6 4 Ива Милета Чеврљаковић 41,00 71,00 7 6 Ана Иван Богут 43,13 68,13 8 3…

Детаљније

Костић Никола приступиће јавној одбрани дипломског испита

Име и презиме: Костић Никола Број индекса: 83/12 Тема :Урођене аномалије дигестивног тракта фетуса Датум: 01.11.2019. у 12 часова у Гак. Вишеградска

Детаљније

Багавац Сара приступиће јавној одбрани дипломског испита

Име и презиме: Багавац Сара Број индекса: 462/13 Tема: Патолошке промене код трансплантираног срца Датум одбране: 29.10.2019. у 10 час  Инст.за патологију

Детаљније

Живановић Јана приступиће јавној одбрани дипломског испита

Име и презиме: Живановић Јана Број индекса: 432/11 Tема: Хирушко лечење опекотина Датум одбране: 24.10.2019.год у 8.30 Клин.за пластичну хирургију

Детаљније

Ковачевић Катарина приступиће јавној одбрани дипломског испита

Име и презиме:  Ковачевић Катарина Број индекса: 264/13 Tема: Стакласто тело Датум одбране: 29.10.2019.год у 10 час- Очна клиника

Детаљније

Ђорђевић Радмила приступиће јавној одбрани дипломског испита

Име и презиме: Ђорђевић Радмила Број индекса: 90/11 Tема: Медицинска документација код повређивања механичким оруђем -медиколегални аспект Датум одбране: 29.10.2019.год у 11,30 Инст.за судску медицину

Детаљније

Специјализације – Збирни распоред предавања у јесењем семестру шк. 2019/2020

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ КЛИНИЧКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ – двосеместрална настава, I семестар 2019/2020 – Настава се одржава средом са почетком у 14:30 у просторијама Института за фармакологију Радијациона онкологија Анестезиологија – Распоред предавања – Припремна предавања РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ ЗА ЛЕКАРЕ  НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАМА ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ МЕДИЦИНЕ, I СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ  2019/2020. ГОДИНЕ РAСПOРEД ВEЖБИ ЗA ЛEКAРE НA СПEЦИJAЛИЗAЦИJИ ИЗ КЛИНИЧКE БИOХEMИJE И ЛAБOРATOРИJСКE MEДИЦИНE  ШКOЛСКE 2019/2020. ГOДИНE ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ, МИКРОБИОЛОГИЈЕ И ИНФЕКТИВНИХ БОЛЕСТИ – Распоред вежби за специјализанте за школску 2019/2020 РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР ДВОСЕМЕСТРАЛНЕ НАСТАВЕ ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА ЗА 2019/2020.…

Детаљније