Интерна медицина – Хематологија

Интерна медицина Полагање колоквијума (теста) после одслушаних предавања из области Хематологије   СТУДЕНТИ СА СПИСКА УПИСАНИХ У 3а-ГРУПУ КОЛОКВИЈУМ(ТЕСТ) ПОЛАЖУ   У    Понедељак 21.10.19.   СТУДЕНТИ СА СПИСКА УПИСАНИХ У 4а-ГРУПУ КОЛОКВИЈУМ(ТЕСТ) ПОЛАЖУ   У   Уторак 22.10.19.   СТУДЕНТИ СА СПИСКА УПИСАНИХ У 5а-ГРУПУ КОЛОКВИЈУМ(ТЕСТ) ПОЛАЖУ   У    Среда 23.10.19.   СТУДЕНТИ СА СПИСКА УПИСАНИХ У 1а-ГРУПУ КОЛОКВИЈУМ(ТЕСТ) ПОЛАЖУ   У    Четвртак  24.10.19.   СТУДЕНТИ СА СПИСКА УПИСАНИХ У 2а-ГРУПУ КОЛОКВИЈУМ(ТЕСТ) ПОЛАЖУ   У    Петак 25.10.19.   КОЛИКВИЈУМИ СЕ ПОЛАЖУ У АМФИТЕАТРУ  КЛИНИКЕ ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ КЦС (у простору где и слушате наставу ) СА ПОЧЕТКОМ …

Детаљније

Интерна медицина – Нефрологија

Интерна медицина Полагање колоквијума (теста) после одслушаних предавања из области Нефрологије   СТУДЕНТИ СА СПИСКА УПИСАНИХ У 3б-ГРУПУ КОЛОКВИЈУМ(ТЕСТ) ПОЛАЖУ   У    Понедељак 21.10.19.   СТУДЕНТИ СА СПИСКА УПИСАНИХ У 4б-ГРУПУ КОЛОКВИЈУМ(ТЕСТ) ПОЛАЖУ   У   Уторак 22.10.19.   СТУДЕНТИ СА СПИСКА УПИСАНИХ У 5б-ГРУПУ КОЛОКВИЈУМ(ТЕСТ) ПОЛАЖУ   У    Среда 23.10.19.   СТУДЕНТИ СА СПИСКА УПИСАНИХ У 1б-ГРУПУ КОЛОКВИЈУМ(ТЕСТ) ПОЛАЖУ   У    Четвртак  24.10.19.   СТУДЕНТИ СА СПИСКА УПИСАНИХ У 2б-ГРУПУ КОЛОКВИЈУМ(ТЕСТ) ПОЛАЖУ   У    Петак 25.10.19.   КОЛИКВИЈУМИ СЕ ПОЛАЖУ У АМФИТЕАТРУ  КЛИНИКЕ ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈУ КЦС СА ПОЦЕТКОМ  У 13.15 И ТРАЈУ 30 мин. Сваки…

Детаљније

Конкурс за упис на Мастер студије – Неуроетика

  К О Н К У Р С ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ НЕУРОЕТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ – 10 студената     Студијски програм припада пољу интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне науке, а обухвата 3 обавезна и 3 изборна од понуђених 7 изборних предмета, као и израду мастер академског рада. Студијски програм пружа неопходна знања и вештине за истраживања из домена неуронаука, рад у етичким комитетима (одборима, комисијама), државним органима и другим телима у којима се разматра етичност истраживања из домена неуронаука, рад у…

Детаљније

Конкурс за упис на Мастер студије – Менаџмент у систему здравствене заштите

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ и ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА расписују К О Н К У Р С ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАСТЕР ИЗ МЕНАЏМЕНТА У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ – 21 студената           Услови уписа: Претходно остварен обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ, или завршене интегрисане академске студије, односно мастер академске студије са остварених најмање 300 ЕСПБ, лице које је стекло високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању…

Детаљније

Конкурс за упис на Мастер студије – Јавно здравље

К О Н К У Р С ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК  ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ – 15 студента MASTER OF PUBLIC HEALTH – 23 students   Мастер академске студије –Јавног здравља акредитоване су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Студијски програм припада пољу интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне наукe, а обухвата 8 обавезних и 3 изборна од понуђених 26 изборних предмета, као и израду мастер академског рада. Програм је заснован на најновијим приступима јавно-здравственој науци, ослања се на савремена…

Детаљније

Конкурс за упис на Мастер студије – Физичка активност, здравље и терапија вежбањем

К О Н К У Р С ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК  ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ, ЗДРАВЉЕ И ТЕРАПИЈА ВЕЖБАЊЕМ– 26 студената     Услови за упис: Претходно остварен обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ, или завршене интегрисане академске студије, односно мастер академске студије са остварених  најмање 300 ЕСПБ, или лице које је  стекло високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,…

Детаљније

Конкурс за други уписни рок – Специјалистичке академске студије

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ   расписује    К   О   Н   К   У   Р   С   ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК за упис на СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА за шк. 2019/2020. годину       СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ (60 ЕСПБ)   ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА СА АНГИОЛОГИЈОМ – 5 кандидата ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА – 5 кандидата ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ – 10 кандидата ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА – 5 кандидата ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИОЛОГИЈА И ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА – 5 кандидата ЕПИДЕМИОЛОГИЈА – 5 кандидата ИМУНОЛОГИЈА – 10 кандидата ИСХРАНА –…

Детаљније

Упис на Специјалистичке академске студије-медицинске науке

Упис студената обавиће се 14.10. 2019. године у Служби за специјалистичку наставу у периоду од 09-14 часова За упис треба приложити: Индекс – попунити прву страну (купује се у скриптарници Факултета); Образац ШВ20 (образац се попуњава електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету приликом уписа Две фотографије величине 4.5 x 3.5цм; Доказ о извршеној уплати и то: 1.600,00 динара на текући рачун Факултета: 840-1139666-89 са позивом на број: ПО 100 – сврха уплате: за Универзитет; Доказ о уплати трошкова школарине: Школарина се може уплати у целости – приликом…

Детаљније

Хирургија са анестезиологијом

  Распоред предвања за предмет Хирургија у IX семестру. Обавештавају се студенти који се не налазе на овом списку да ће им предавања и вежбе бити одржане у КБЦ „Бежанијска Коса“. Предавања у Институту почињу 04.11.2019.године.

Детаљније