Ранг листа кандидата за упис – други уписни рок

Специјалистичке академске студије-медицинске науке

 

Коначне ранг листе кандидата објављује Универзитет на основу достављених података са факултета.

Резултати претраге:

Ранг Број пријаве Име Средње име Презиме Претходне студије Остало Укупно
1 1 Лана Мићун Станић 67,60 97,60
2 2 Александар Верољуб Ћировић 61,01 91,01
3 8 Анка Рајко Мајсторовић 55,99 85,99
4 7 Јована Љубиша Мајсторовић 50,92 75,92
5 5 Милица Милован Мићовић 43,40 73,40
6 4 Ива Милета Чеврљаковић 41,00 71,00
7 6 Ана Иван Богут 43,13 68,13
8 3 Јована Миољуб Влајковић-Јосић 38,59 63,59
9 9 Виолета Марија Бакић 37,65 62,65

Упис студената обавиће се 25.10. 2019. године у Служби за специјалистичку наставу у периоду од 09-14 часова

 

За упис треба приложити:

 Индекс – попунити прву страну (купује се у скриптарници Факултета);

 1. Образац ШВ20 (образац се попуњава електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету приликом уписа – преузима се са линка mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf);
 2. Две фотографије величине 4.5 x 3.5цм;
 • Доказ о извршеној уплати и то:
 • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:

840-1139666-89 са позивом на број: ПО 100 – сврха уплате: за Универзитет;

 1. Доказ о уплати трошкова школарине:

Школарина се може уплати у целости – приликом уписа или:

а) у 2 (две) једнаке рате према следећој динамици:

 • Прва рата – 000,00 динара (950€ за стране држављане) приком уписа
 • Друга рата – 68.000,00 динара (950€ за стране држављане) – 20. фебруар 2020. године;

б) у 4 (четири) једнаке рате према следећој динамици:

 • Прва рата – 34.000 динара (475€ за стране држављане) – приликом уписа
 • Друга рата – 34.000 динара (475€ за стране држављане) – 20. децембар 2019. године
 • Трећа рата – 34.000 динара (475€ за стране држављане) – 20. фебруар 2020. године
 • Четврта рата – 34.000 динара (475€ за стране држављане) – 20. април 2020. године;

в) у 5 (пет) рата према следећој динамици:

 • Прва рата – 36.000,00 динара (380€ за стране држављане) – приликом уписа
 • Друга рата – 25.000,00 динара (380€ за стране држављане) – 20. децембар 2019. године
 • Трећа рата – 25.000,00 динара (380€ за стране држављане) – 20. фебруар 2020. године
 • Четврта рата – 000,00 динара (380€ за стране држављане) – 20. април 2020. године
 • Пета рата – 25.000,00 динара (380€ за стране држављане) – 20. мај 2020. године.

 

Уплата се врши на текући рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 са позивом  на број: 742311/ПO51 (овај позив на број важи САМО за уплату прве рате)

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС СТУДЕНТИМА КОЈИ СЕ ПОНОВО УПИСУЈУ НА СТУДИЈЕ

За упис треба приложити:

 1. Индекс – попунити прву страну (купује се у скриптарници Факултета)
 2. Две фотографије величине5 x 4.5cm
 3. Доказ о извршеној уплати и то:
 • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:

840-1139666-89  са позивом на број: ПО 100 – сврха уплате: за Универзитет

 1. Доказ о уплати трошкова студија према рачуну за уплату који ће студент добити у Финансијској служби на основу остварених резултата претходног уписа (признавање испита и сл.) по ценовнику Медицинског факултета.
 2. Студенти којима трошкове студија сноси Клинички центра Србије доносе потврду из Центра за нучноистраживачки рад КЦС-а.

 

СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ УПИШУ МОРАЈУ ПОПУНИТИ ШВ-20 ОБРАЗАЦ ЕЛЕКТРОНСКИ – ПРЕКО СВОГ ПОРТАЛА е-студент.

Студенти који се поново уписују подносе молбу за признавање положених испита из претходног уписа.

 

 

 

 

 

Остале вести из категорије