Конкурс за упис на Мастер студије – Физичка активност, здравље и терапија вежбањем

К О Н К У Р С ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК  ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ, ЗДРАВЉЕ И ТЕРАПИЈА ВЕЖБАЊЕМ– 26 студената     Услови за упис: Претходно остварен обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ, или завршене интегрисане академске студије, односно мастер академске студије са остварених  најмање 300 ЕСПБ, или лице које је  стекло високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,…

Детаљније

Конкурс за други уписни рок – Специјалистичке академске студије

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ   расписује    К   О   Н   К   У   Р   С   ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК за упис на СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА за шк. 2019/2020. годину       СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ (60 ЕСПБ)   ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА СА АНГИОЛОГИЈОМ – 5 кандидата ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА – 5 кандидата ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ – 10 кандидата ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА – 5 кандидата ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИОЛОГИЈА И ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА – 5 кандидата ЕПИДЕМИОЛОГИЈА – 5 кандидата ИМУНОЛОГИЈА – 10 кандидата ИСХРАНА –…

Детаљније

Упис на Специјалистичке академске студије-медицинске науке

Упис студената обавиће се 14.10. 2019. године у Служби за специјалистичку наставу у периоду од 09-14 часова За упис треба приложити: Индекс – попунити прву страну (купује се у скриптарници Факултета); Образац ШВ20 (образац се попуњава електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету приликом уписа Две фотографије величине 4.5 x 3.5цм; Доказ о извршеној уплати и то: 1.600,00 динара на текући рачун Факултета: 840-1139666-89 са позивом на број: ПО 100 – сврха уплате: за Универзитет; Доказ о уплати трошкова школарине: Школарина се може уплати у целости – приликом…

Детаљније

Упис примљених кандидата на докторске академске студије за школску 2019/20. годину

Упис примљених студената обавиће се 12. и 14. октобра 2019. године у Служби за научноистраживачки рад, у термину од 10-13 часова.   Упис 12. октобра 2019. године  у термину од 10-13 часова, обавиће се за следеће модуле:   Молекуларна медицина Епидемиологија Физиолошке науке Биологија тумора и оксидативна обољења Неуронауке Јавно здравље и Еколошки и нутритивни фактори и здравље   Упис за остале модуле обавиће се 14. октобра 2019.  године у термину од 10-13 часова.   За упис треба приложити:   Попуњен индекс (купује се у скриптарници Факултета, која ће радити…

Детаљније

Конкурс – Специјализације

Обавештење за одобравање уписа страних држављана и /или лекара који су запослени у здравственим установама ван Републике Србије на специјализације и уже специјализације за октобарски уписни рок 2019. године

Детаљније

Конкурс – САС

Конкурс за упис на студије другог степена академских студија за шк. 2019/2020. годину СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ (60 ЕСПБ) Прилог: Конкурс Изјава ОБРАЗАЦ ПРИЈАВА ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ – СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ Ценовник услуга

Детаљније

Конкурс за упис на докторске акaдемске студије

Универзитет у Београду Медицински факултет расписује Конкурс за упис на докторске акaдемске студије трећег степена за школску 2019/2020. годину МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА – 5 студената БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА – 10 студената ЕПИДЕМИОЛОГИЈА – 15 студената ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ – 10 студената НЕУРОНАУКЕ – 6 студената МЕДИЦИНСКА ФАРМАКОЛОГИЈА – 8 студената МИКРОБИ И ИНФЕКЦИЈА – 10 студената ЈАВНО ЗДРАВЉЕ – 6 студената БИОМЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – 3 студента ЕКОЛОШКИ И НУТРИТИВНИ ФАКТОРИ И ЗДРАВЉЕ – 6 студената ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ СПОРТА И МОТОРНИМ ВЕШТИНАМА – 5 студената БИОЛОГИЈА СКЕЛЕТА (на енглеском…

Детаљније