Упис примљених кандидата на докторске академске студије за школску 2019/20. годину – Други уписни рок

Упис примљених студената обавиће се 24. октобра 2019. године
у Служби за научноистраживачки рад, у термину од 10-13 часова.

 

За упис треба приложити:

 

 1. Попуњен индекс (купује се у скриптарници Факултета)
 2. Две фотографије величине 3.5 x 4.5цм
 3. Један ШВ-20попуњен образац (преузети са сајта)
 4. Уплата на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 1.600,00 динара на рачун

број: 840-1139666-89
позив на број: РО100
(део средстава у износу од 1.600,00 динара намењена су Универзитету у Београду);

 1. Доказ о уплати школарине (уколико установа сноси трошкове студија – одлука установе да сноси трошкове школарине за школску 2019/20. год.)

 

Студент на име школарине уплаћује Факултету једнократан износ или у 5 рата, и то:

Износ школарине 180.000,оо   (уколико се уплаћује из иностранства – 2500 eur )

 1. рата 36.000,оо  или 500 eur приликом уписа,
  2. рата 36.000,оо  или 500 eur до 20.12.2019. године,
  3. рата 36.000,оо  или 500 eur до 20.02.2020. године,
  4. рата 36.000,оо  или 500 eur до 20.04.2020. године,
  5. рата 36.000,оо  или 500 eur до 20.06.2020. године.

 

Школарина за стране држављане износи 4.000,00 eur. по години.

Школарину уплатити:

за динарске уплате на жиро-рачун 840-1139666-89, шифра плаћања за готовинску уплату је 189, а за вирманску 221.

У пољу позив на број обавезно унети 742311/PO 72 D

за девизне уплате контактирати Финансијску службу Медицинског факултета на тел: 011 36 36 372

НАПОМИЊЕМО ДА СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ МОРАЈУ ДА СЕ УПИШУ У НАВЕДЕНОМ РОКУ ЈЕР СЕ БАЗА УНИВЕРЗИТЕТА ЗАТВАРА 24. ОКТОБРА И ДА НАКНАДНИ УПИС НЕЋЕ БИТИ МОГУЋ.

 

МОЛЕ СЕ КАНДИДАТИ ДА ДОЂУ У ТАЧНО ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ СЛАЊА ПОДАТАКА УНИВЕРЗИТУ.

Служба за НИР МФУБ

 

Остале вести из категорије