Распоред предавања за специјализанте Медицинске микробиологије, II семестар 2022/23. године

Распоред предавања за специјализанте Медицинске микробиологије, II семестар 2022/23. године преузмите у прилогу

Детаљније

Др Данило Обрадовић

Др Данило Обрадовић, браниће докторску дисертацију под називом „АНАЛИЗА ЕКСПРЕСИЈЕ АНТИАНГИОГЕНОГ ФКБПЛ ПРОТЕИНА, ВАСКУЛАРНОГ ЕНДОТЕЛНОГ ФАКТОРА РАСТА И ЕСТРОГЕНОГ РЕЦЕПТОРА У ЕНДОМЕТРИОИДНОМ КАРЦИНОМУ УТЕРУСА И БЕНИГНОЈ ХИПЕРПЛАЗИЈИ ЕНДОМЕТРИЈУМА“, дана 30.01.2023. године у 9 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Светислав Татић, Проф.др Софија Глумац и Проф.др Бисерка Вукомановић Ђурђевић. Ментор1: Проф.др Дејан Опрић Ментор2: Prof.dr Lana McClements, Faculty od Science, University of Technology, Sydney, Australia      

Детаљније

Др Теодора Паунић Бугар

Др Теодора Паунић Бугар ће бранити рад под називом: „Испитивање улоге галектина 3 као биомаркера срчаних поремећаја код оболелих од миотоничне дистрофије типа 1“ дана 31.01.2023. године са почетком у 9 часова у слушаоници на другом спрату Деканата.  

Детаљније

Кориговани рeзултaти испитнoг тeстa из прeдмeтa Истрaживaчкa eтикa у jaнуaрскoм испитнoм рoку

ИСTРAЖИВAЧКA ETИКA Рукoвoдилaц: прoф. др Ивaнкa Maркoвић   У прилoгу сe нaлaзe рeзултaти испитнoг тeстa из прeдмeтa Истрaживaчкa eтикa у jaнуaрскoм испитнoм рoку. Испитни тeст чини 60% oцeнe, тj. нoси 60 пoeнa. Студeнти су у oбaвeзи дa прeдajу и сeминaрски рaд, кaкo би им сe фoрмирaлa кoнaчнa oцeнa. Први рoк зa прeдajу сeминaрских рaдoвa je 1. фeбруaр. O кoнaчнoj oцeни, кao и дaтуму, врeмeну и мeсту уписивaњa oцeнe ћe студeнти бити нaкнaднo oбaвeштeни. Oргaнизaтoри курсa Прилог: Рeзултaти испитнoг тeстa из прeдмeтa Истрaживaчкa eтикa у jaнуaрскoм испитнoм рoку

Детаљније

Темe за дипломске радове у школској 2022/23. години

Одлуком Наставног већа Медицинског факултета број: 385/4 на седници одржаној 25. јануара 2023. године усвојен је коначан списак тема за дипломске радове. Детаљније на линковима за Интегрисане академске студије и Основне академске студије у категорији „Теме за дипломски рад”.  

Детаљније

Шојић Урош

Обавештење о одбрани дипломског рада са Катедре Гинекологија и акушерство- Наставна база Вишеградска Шојић Урош бр.индекса:297/⁠14 Тема: Крварење у другом триместру трудноће Датум: 18.1.2023. у 10 часова, слушаоница ГАК Вишеградска  

Детаљније

Изборни предмет Процеси и понашања тела човека са становишта елементарних закона физике

Испит из изборног предмета Процеси и понашања тела човека са становишта елементарних закона физике у фебруарском испитном року одржаће се 17.02.2023. у 09:00 часова у сали 2 Института за Биофизику у медицини.

Детаљније