Обавештење за лекаре на специјализацији и ужој специјализацији

OБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ И ЛЕКАРИМА НА УЖОЈ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ  НА  МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ-

ЗА НАСТАВАК ОБАВЉАЊА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СТАЖА ОДНОСНО СТАЖА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Лекари који се налазе на обављању специјалистичког стажа на Медицинском факултету у Београду, који су у радном односу, и који су имали радне обавезе  током  трајања епидемије од COVID-19 болести, и који нису били у могућности да обављају прописан специјалистички стаж, продужиће обављање специјалистичког стажа у наставним базама Факултета уз сагласност матичне установе. Период за који се продужава обављање стажа дефинисаће катедра за специјалистичку наставу која је задужена за организацију специјализације.

Лекари који су у статусу не запослених здравствених радника  и који нису били ангажовани или нису обављали специјалистички стаж током  трајања епидемије од COVID-19 болести, продужавају обављање  специјалистичког стажа за цео  период током кога нису били ангажовани.

Лекари уписани на двосеместрлну наставу у шк. 2020/2021. години за обављање практичног рада  у оквиру двосеместралне наставе потребно је, да приликом доласка у наставну базу  имају негативан PCR тест који није старији од 72 сата. Распоред практичног рада сачиниће одговарајућа катедра.

 

УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Лекарима који су уписани на уже специјализације у шк. 2019/2020, години ужа специјализација требала је да  траје до 12. новембра 2020. године.

Лекари који су имали радну обавезу и били на раду у матичним установама током трајања епидемије од COVID-19 болести и  нису били у могућности да обаве прописан стаж уже специјализације неће бити у могућности да заврше ужу специјализацију  до 12. новембра 2020. године.

За продужење рока за обављање стажа уже специјализације лекари подносе молбу за продужење рока за обављање стажа као и сагласност матичне установе. Потребно је навести период за који се продужење  рока тражи.

Подсећамо лекаре на ужој специјализацији да се до краја дургог семестра (односно завршавања уже специјализације) пријављује тема за израду рада. Тема се пријављује на прописаном образцу (упитнику) који потписују ментор и шеф катедре.

 

Служба за последипломску наставу

 

 

Остале вести из категорије