Обавештење о изборној настави за студенте V године ИАС Медицина – Медијске кампање у промоцији здравља, које се одржава на Катедри за социјалну медицину

Катедра за социјалну медицину

Изборни предмет ИАС- V година

 

Медијске кампање у промоцији здравља

 

27.11.2020 – 08.01.2021.

 

Време Методска јединица Облик наставе Наставник
27.11

14.00-18.30

Увод у предмет. Медијске кампање у промоцији здравља

 

Теорије и модели понашања према здрављу;

 

Комуникација за унапређење здравља

 

 

 

 

1 С

 

М. Шантрић Милићевић

 

 

Б. Матејић

 

Ж. Стаменковић

 

04.12. 14.00 – 18.30 Дизајнирање кампање у области промоције здравља;

 

Планирање комуникације и развијање стратегије комуникације.

 

Примери кампања у области здравља.

 

 

 

 

 

 

Ј. Јанковић

 

 

Б. Ђикановић

 

 

Ж. Стаменковић

 

11.12

14.00 – 18.30

Развијање концепта, порука и материјала за кампању

 

Успостављање и одржавање партнерских односа. Рад са медијима

 

Имплементирање кампања у области здравља.

 

 

 

 

Д. Вуковић

 

 

В. Бјеговић Микановић

 

 

Ж. Стаменковић

 

18. 12. 14.00 – 18.30 Припрема презентације о кампањи

Имплементирање кампања у области здравља: Израда материјала за кампању, промоција, и дистрибуција.

 

 

 

Ј. Тодоровић

 

 

25.12. 14.00 – 18.30 Евалуација кампања у промоцији здравља.

 

Планирање евалуације: Праћење кампање и и процесна евалуација. Решавање проблема у току кампање. Предлози за унапређење камање на основу исходне евалуације.

 

 

 

 

 

А. Јовић-Вранеш

 

Ж. Стаменковић

 

08. 01.. 14.00 – 18.30 Припрема презентације о кампањи

 

Презентација кампање  и елаборати

 

 

Ј. Тодоровић

 

М. Шантрић Милићевић

 

Координатор: Проф. др Милена Шантрић Милићевић

Остале вести из категорије