Обавештење Енглески језик, наставник Биљана Вукчевић Лацковић

УПИС ОЦЕНЕ ОДНОСНО СЕМЕСТРАЛНОГ ПОТПИСА КОД НАСТАВНИКА БИЉАНЕ ВУКЧЕВИЋ ЛАЦКОВИЋ- ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИН!!!
Обавештење важи за: студенте који су код наставника Биљане Вукчевић Лацковић слушали Енглески језик 1 односно Енглески језик 2, у другом семестру ове школске године; студенте који су код наставника Биљане Вукчевић Лацковић слушали и положили Енглески језик 5, у другом семестру ове школске године; студенте који су били на списку код наставника Биљане Вукчевић Лацковић за испит на предмету Енглески језик 1 односно Енглески језик 2 у роковима: ЈУН 1, ЈУН 2, АВГУСТ ове школске године; студенте који су били на списку код наставника Биљане Вукчевић Лацковић за испит на предмету Енглески језик 1 односно Енглески језик 2 у било ком претходном року.
______________________________________________
Обавештење НЕ ВАЖИ за студенте који су слушали односно полагали на списку код других наставника (самим тим ни за студенте који су полагали у року ЈУЛ, СЕПТЕМБАР, ОКТОБАР 2020.) !!! Moлим те сутеднте да НЕ предају индексе код мене на потпис.
_____________________________________________
Ово је последњи термин за упис оцене пред оверу семестра, имајте то на уму!
_______________________________________________
ОБАВЕЗНО прочитајте упутства!!! Уколико не предате индекс у складу са упутствима, индекс вам НЕЋЕ бити потписан!!! Индекси убачени у погрешну кутију неће бити потписани! Пронађите себе под једном од ПЕТ категорија (у зависности од тога којој припадате) и следите упутства за категорију којој ВИ припадате. Потом прочитајте све о термину предаје, на крају овог обавештења.
_______________________________________________
1) Слушали сте предмет Е1 или Е2 код наставника Биљане Вукчевић Лацковић али нисте код овог наставника полагали испит.
Упутство: На листу папира (нормалне величине, молим да не цепате ћошкове листова и да то убацујете у индекс) читким рукописом напишете: САМО СЕМЕСТРАЛНИ ПОТПИС Енглески 1 или САМО СЕМЕСТРАЛНИ ПОТПИС Енглески 2. Овај лист + картон уметнете у индекс у којем сте у следећој слободној рубрици за семестрални потпис уписали: Енглески језик 1 или Енглески језик 2, предавања: 15, вежбе: 15 и спустите у кутију на којој пише САМО СЕМЕСТРАЛНИ ПОТПИС Биљана Вукчевић Лацковић. Уколико је ваш картон код наставника, на папиру допишете и: КАРТОН КОД НАСТАВНИКА. НЕМОЈТЕ покушавати да предајете индекс без картона, ако он није код мене, јер имам врло тачну евиденцију предатих картона.
НЕМОЈТЕ убацивати индекс у кутију на којој је натпис на ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ: Biljana Vukčević Lacković, English Language 2, то је кутија за студенте са Студија на енглеском језику.
_____________________________________________
2) Слушали сте предмет Е1 или Е2 код наставника Биљане Вукчевић Лацковић и ЈЕСТЕ код овог наставника полагали испит, и то у једном од следећих рокова: ЈУН 1, ЈУН2, АВГУСТ 2020.
На листу папира (нормалне величине, молим да не цепате ћошкове листова и да то убацујете у индекс) читким рукописом напишете: СЕМЕСТРАЛНИ ПОТПИС Енглески 1 +….. РОК или СЕМЕСТРАЛНИ ПОТПИС Енглески 2 + ….. РОК. На месту где су три тачкице треба да упишете КОЈИ рок (ЈУН 1, ЈУН 2 или АВГУСТ). Овај лист + картон + попуњену белу испитну пријаву са холограмом уметнете у индекс у којем сте у следећој слободној рубрици за семестрални потпис уписали: Енглески језик 1 или Енглески језик 2, предавања: 15, вежбе: 15, а у следећој слободној рубрици за испит сте уписали: Енглески језик 1 или Енглески језик 2 и датум испита (ЈУН1: 1. јун 2020.; ЈУН 2: 24. јун 2020.; АВГУСТ: 12. август 2020.) и спустите у кутију на којој пише: Биљана Вукчевић Лацковић, СЕМЕСТРАЛНИ ПОТПИС + ИСПИТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1/ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 РОКОВИ: ЈУН 1, ЈУН 2 и АВГУСТ 2020. Уколико је ваш картон код наставника, на папиру допишете и: КАРТОН КОД НАСТАВНИКА. НЕМОЈТЕ покушавати да предајете индекс без картона, ако он није код мене, јер имам врло тачну евиденцију предатих картона.
НЕМОЈТЕ убацивати индекс у кутију на којој је натпис на ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ: Biljana Vukčević Lacković, English Language 2, то је кутија за студенте са Студија на енглеском језику.
_______________________________________________
3) НИСТЕ слушали предмет Е1 или Е2 код наставника Биљане Вукчевић Лацковић али ЈЕСТЕ код овог наставника полагали испит, и то у једном од следећих рокова: ЈУН 1, ЈУН2, АВГУСТ 2020
На листу папира (нормалне величине, молим да не цепате ћошкове листова и да то убацујете у индекс) читким рукописом напишете: Енглески 1 САМО ИСПИТ….. РОК или Енглески 2 САМО ИСПИТ ….. РОК. На месту где су три тачкице треба да упишете КОЈИ рок (ЈУН 1, ЈУН 2 или АВГУСТ). Овај лист + попуњену белу испитну пријаву са холограмом уметнете у индекс у којем сте у следећој слободној рубрици за испит написали: Енглески језик 1 или Енглески језик 2 и датум испита (ЈУН1: 1. јун 2020.; ЈУН 2: 24. јун 2020.; АВГУСТ: 12. август 2020.) и спустите у кутију на којој пише: Биљана Вукчевић Лацковић, САМО ИСПИТ, Енглески 1/ЕНГЛЕСКИ 2, РОКОВИ: ЈУН 1, ЈУН 2 и АВГУСТ 2020.
НЕМОЈТЕ убацивати индекс у кутију на којој је натпис на ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ: Biljana Vukčević Lacković, English Language 2, то је кутија за студенте са Студија на енглеском језику.
_____________________________________________
4) Код наставника Биљане Вукчевић Лацковић сте полагали испит, и то у неком од рокова ПРЕ јуна 2020.
На листу папира (нормалне величине, молим да не цепате ћошкове листова и да то убацујете у индекс) читким рукописом напишете: Енглески 1 САМО ИСПИТ….. РОК или Енглески 2 САМО ИСПИТ ….. РОК. На месту где су три тачкице треба да упишете КОЈИ рок (тачан рок и тачна година рока, нпр. ЈУН 2019). Овај лист + попуњену белу испитну пријаву са холограмом уметнете у индекс у којем сте у следећој слободној рубрици за испит написали: Енглески језик 1 или Енглески језик 2 и датум испита (датум обавезно пронађите на Е студенту и упишите) и спустите у кутију на којој пише: Биљана Вукчевић Лацковић, САМО ИСПИТ, Енглески 1/ЕНГЛЕСКИ 2 ПРЕТХОДНИ РОКОВИ.
НЕМОЈТЕ убацивати индекс у кутију на којој је натпис на ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ: Biljana Vukčević Lacković, English Language 2, то је кутија за студенте са Студија на енглеском језику.
_______________________________________________
5) Слушали сте Енглески језик 5, изборни, код наставника Биљане Вукчевић Лацковић у летњем семестру ове школске године:
На листу папира (нормалне величине, молим да не цепате ћошкове листова и да то убацујете у индекс) читким рукописом напишете: СЕМЕСТРАЛНИ ПОТПИС Енглески 5 +ЈУНСКИ РОК. Овај лист + одштампан мејл на којем се јасно види да сам вам прихватила све задатке и то потврдила (свако ко је испунио све задатке је на крају добио од мене тај мејл у мају) + попуњену белу испитну пријаву са холограмом уметнете у индекс у којем сте у следећој слободној рубрици за семестрални потпис уписали: Енглески језик 5,изборни,предавања: 15, вежбе: 15, а у следећој слободној рубрици за испит сте уписали: Енглески језик 5, изборни и датум испита (1. јун 2020.) и спустите у кутију на којој пише: Биљана Вукчевић Лацковић, СЕМЕСТРАЛНИ ПОТПИС + ИСПИТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 5, ИЗБОРНИ. Обавезно убаците и одштампан мејл који сам вам у јуну послала и који потврђује да сте испунили услов за семестрални потпис као и задатке за испит.
НЕМОЈТЕ убацивати индекс у кутију на којој је натпис на ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ: Biljana Vukčević Lacković, English Language 2, то је кутија за студенте са Студија на енглеском језику.
_______________________________________________
ПРЕДАЈА: понедељак, 28. септембар, од 8 до 9 часова (после 9 НЕЋЕ бити могућа предаја), предворје Катедре, последњи спрат Пастерова 2. Потписани индекси би требало да буду готови до 12:00 истог дана, и моћи ће да се покупе између 12:00 и 13:00 тог дана или сутрадан ујутро, како коме одговара. Стајаће у кутији са натписом ПОТПИСАНИ ИНДЕКСИ БИЉАНА ВУКЧЕВИЋ ЛАЦКОВИЋ. Када нађете свој индекс, вратите све остале у кутију! Уколико, због већег броја индекса дође до померања, односно кашњења, наставник ће то одмах објавити на ФБ страници Катедре. Уколико раније заврши потписивање, наставник ће их раније изнети и такође одмах објавити то на ФБ страници Катедре. НИ У КОМ СЛУЧАЈУ немојте улазити у просторије Катедре нити улазити у кабинет наставника. како бисте вршили притисак да ваш индекс буде раније потписан, или из БИЛО ког другог разлога. Тиме само успоравате рад и деконцентришете наставника који ће се трудити да у најбржем року попуни све индексе, по реду, и без могућности да БИЛО ко иде преко реда. Сви студенти имају своје разлоге због којих што пре желе да добију индекс (овера семестра, пут, упис неке друге оцене и сл.) и ничије потребе нису веће од других. Једини начин на који ћете себи обезбедити да вам индекси буду што пре завршени јесте да предате индекс правилно попуњен на ПРАВО МЕСТО. Ако имате питања пишите на seasparkling@yahoo.com, пре понедељка, и наставник ће вам одговорити. На сам дан вам неће бити одговорено на мејл, јер ће наставник бити заузет потписивањем. Молим да прочитате пажљиво упутства пре него што шаљете питања, да не бисте питали оно што већ пише. Одговор на најчешће постављано питање: Ако вам термин не одговара, нећу моћи да вас примим пре или после. Пошаљите индекс по некоме, не морате лично долазити.
наставник Биљана Вукчевић Лацковић

Остале вести из категорије