Испит „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ – ДОБРА ЛАБОРАТОРИЈСКА ПРАКСА“ (тест и есеј)

Испит ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ – ДОБРА ЛАБОРАТОРИЈСКА ПРАКСА“ (тест и есеј) за студенте специјалистичких академских студија одржаће се 23.09.2020. године у 12 часова у  просторијама Института за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Др Суботића старијег бр. 1. На испит донети  индекс и студентску пријаву.

Остале вести из категорије