Патолошка физиологија

 

ОБАВЕШТЕЊЕ о времену одржавања ОКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА за предмет Патолошка физиологија

 

НАПОМЕНА: Студенти који благовремено у доле наведеним терминима не потврде излазак на испит губе право на полагање испита у овом испитном року.

 

ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА:

За студенте који су наставу из Патолошке физиологије слушали у току академске 2019/2020. године, потрвђивање испита вршиће се преко платформе „Ретикулум“ у одељку „Потврђивање испита“ у оквиру курса „Патофизиологија – 2020“ у среду, 16.09.2020. године од 8 до 20 часова. Потребно је да студенти са својих налога обаве потврду испита и да прате процедуру приликом потврде (упишите Ваш број индекса, одговорите да ли потврђујете излазак на испит, из падајућег менија изаберите име и презиме испитивача, упишите редни број под којим се Ваше име налази на  испитном списку код испитивача).

За студенте који су наставу из Патолошке физиологије слушали пре академске 2019/2020. године, потврђивање испита вршиће се путем email-а patofiziologija.potvrda@med.bg.ac.rs у среду, 16.09.2020. године од 8 до 20 часова. Потребно је да студенти приликом потврде овим путем наведу име, презиме и број индекса, име и презиме испитивача, као и редни број под којим се име студента налази на испитном списку код испитивача.

 

УСМЕНИ ИСПИТ: Усмени испит одржаваће се од 23.09.2020. године према распоредима који ће благовремено бити истакнути.

НАПОМЕНА СТУДЕНТИМА: Студенти су у обавези да на усмени испит донесу белу испитну пријаву, уредно и читко попуњену штампаним словима.

 

 

ШЕФ КАТЕДРЕ

Проф. др Јелена Нешовић Остојић

Остале вести из категорије