Хирургија – Испитне комисије

ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ ИЗ ХИРУРГИЈЕ СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ 10/2020.

 

I КОМИСИЈА (I ХИРУРШКА КЛИНИКА)

 1. Проф. др Зоран Кривокапић[(председник), I Хируршка клиника
 2. Проф. др Иван Палибрк, анест, I Хируршка клиника
 3. Доц. др Иван Милошевић, Ортопедска клиника КЦС
 4. Доц. др Крстина Доклестић, Ургентни центар
 5. Доц. др Благоје Грујић, Институт за мајку и дете

II КОМИСИЈА (УРГЕНТНИ ЦЕНТАР)

 1. Проф. др Жељко Лаушевић (председник), Ургентни центар
 2. Проф. др Славко Томић, Ортопедија Бањица
 3. Проф. др Зоран Радојчић, Дечја клиника– Тиршова
 4. Доц. др Владимир Јовановић, Неурохируршка клинка
 5. Доц. др Милан Савић, Грудна хирургија КЦС

III КОМИСИЈА (II ХИРУРШКА КЛИНИКА)

 1. Проф. др Лазар Давидовић,(председник), I Хируршка кл.
 2. Проф. др Срђан Дикић, КБЦ Бежанијска Коса
 3. Доц. др Александар Сретеновић, Дечја хирургија Тиршова
 4. Доц. др Владимир Башачаревић, Неурохирургија
 5. Доц. др Срђан Николић, Онкологија

IV КОМИСИЈА (ДЕЧИЈА ХИРУРГИЈА – ТИРШОВА)

 1. Проф. др Мирослав Ђорђевић (председник), Дечија- Тиршова
 2. Доц др Драган Цветковиц, II хируршка клиника
 3. Проф. др Милош Јоковић, Неурохируршка клиника
 4. Доц. др Немања Славковић, Ортопедија Бањица
 5. Доц. др Бојан Јовановић – анест. Ургентни центар

V КОМИСИЈА (II ХИРУРШКА КЛИНИКА)

 1. Проф.др Невена Калезић (председник) анест, Ендокрина хир.
 2. Проф. др Милош Бјеловић, I Хируршка клиника
 3. Проф. др Ненад Иванчевић, Ургентни центар
 4. Доц. др Михаило Илле, Ортопедска клиника КЦС
 5. Доц. др Марко Драгаш, II хируршка клиника

VI КОМИСИЈА (I ХИРУРШКА КЛИНИКА)

 1. Проф. др Миодраг Петровић(председник), I хир кл
 2. 2. Проф. др Ана Сијацки, Ургентни центар
 3. Проф. др Маринко Жувела, I Хируршка клиника
 4. Проф. др Данило Радуловић, Неурохируршка клиника
 5. Доц. др Радоје Симић, Дечија хирургија ИМД

VII КОМИСИЈА (II Хируршка клиника)

 1. Проф. др Владан Живаљевић(председник), Ендокрина хирургија
 2. Проф. др Душица Симић, Анест, Дечија хирургија Тиршова
 3. Проф. др Ђорђе Нале, Уролошка клиника
 4. Проф. др Дејан Стојаков, КБЦ др Д.Мишовић
 5. Доц. др Никола Илић, ИИ хируршка клиника

VIII КОМИСИЈА (НЕУРОХИРУРГУЈА)

 1. Проф. др Миодраг Ракић, (председник) Неурохируршка кли.
 2. Проф. др Марко Кадија, Ортопедска клиника КЦС
 3. Проф. др Славко Матић, I Хируршка клиника
 4. Проф. Др Зоран Голубовиц, Дечја хирургија Тирсова
 5. Проф. Др Небојса Бојаниц, УролоШКА клиника

IX КОМИСИЈА (УРОЛОШКА КЛИНИКА)

 1. Проф. др Зоран Џамић (председник), Урологија КЦС
 2. Проф. др Павле Грегориц, Ургентни центар
 3. Проф. др. Бранко Милаковић,Неурохируршка клиника
 4. Проф. др Душан Костић, II Хируршка клиника
 5. Проф. др Сања Синђић-Антуновић, Дечја клиника – Тиршова

X КОМИСИЈА (II ХИРУРШКА КЛИНИКА)

 1. Проф. др Милош Велиновић,(председник), II хируршка клиника
 2. Проф. др Предраг Сабљак, I Хируршка клиника
 3. Проф. др Слободан Крстић, Ургентни центар
 4. Доц. др Иван Марковић, Онкологија
 5. Доц. др Дарко Здравковић, КБЦ Бежанијска коса

XI КОМИСИЈА (НЕУРОХИРУРШКА КЛИНИКА)

 1. Проф. др Бранко Ђуровић,(председник), УЦ- Неурохир.
 2. Проф. др Слободан Илић, Дечија хирургија Тиршова
 3. Проф. др Маја Ерцеговац, Грудна хирургија
 4. Проф. др Никица Грубор, I Хируршка клиника
 5. Доц. др Оташ Дурутовић, Уролошка клиника

XII КОМИСИЈА (I ХИРУРШКА КЛИНИКА)

 1. Проф. др Небојса Радовановиц (председник), I Хируршка клиника
 2. Проф. др Марија Лукач, Дечја клиника – Тиршова
 3. Проф. др Слободан Цветковић, II Хируршка клиника
 4. Проф. др Гордана Влајковић, Анест., Офталмологија
 5. Проф.др Миодраг Перић, ИКВБ Дедиње

XIV  КОМИСИЈА (КБЦ ДР ДРАГИША МИШОВИЋ)

 1. Проф. др Драган Радовановић(председ.), КБЦ ДР Д. Мишовић
 2. Доц. др Синиша Дучић, Дечја хирургија Тиршова
 3. Доц. др Слободан Мићовић, ИКВБ Дедиње
 4. Доц. др Милан Стојичић, Пластична хирургија
 5. Доц. др Иван Вуковић, Урологија

XV КОМИСИЈА (ОРТОПЕДСКА КЛИНИКА  КЦС)

 1. 1. Проф. др Александар Лешић,(председник)Ортопедија-КЦС
 2. Проф. др Горан Тасић, Неурохируршка клиника
 3. Проф. др Небојша Лађевић, анест, Уролошка клиника
 4. Проф. др Александар Микић, II хируршка клиника
 5. Доц.др Андрија Антић, I хируршка клиника

XVI КОМИСИЈА (ОРТОПЕДИЈА – БАЊИЦА)

 1. Проф. др Зоран Башчаревиц(председник), Ортоп. – Бањица
 2. Проф. др Горан Баришић, I Хируршка клиника
 3. Проф. др Иван Стојановић, ИКВБ Дедиње
 4. Доц.др Миљан Ћеранић, I хируршка клиника

XVII КОМИСИЈА (ИКВБ ДЕДИЊЕ)

 1. Проф. др Ненад Илијевски ( председник), ИКВБ Дедиње
 2. Проф. др Лукас Расулић, Неурохирургија
 3. Проф. др Милан Апостоловић, Ортопедија Бањица
 4. Доц. др Владимир Дугалић, I Хируршка клиника
 5. Доц. Др Ебрахими Кераматоллах, И хирурска клиника

XVIII КОМИСИЈА (II ХИРУРШКА КЛИНИКА)

 1. 1.Проф. др Иван Пауновић (председник), Ендокрина хирургија
 2. Проф. др Дејан Драгичевић, Урологија КЦС
 3. Проф. др Мирослав Марковић, II Хируршка клиника
 4. Проф. др Светозар Путник, II хируршка клиника
 5. Доц. др Златибор Лончар, Ургентни центар

XIX КОМИСИЈА (КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА)

 1. Проф. др Мирослав Гранић (председник), КБЦ Бежанијска Коса
 2. Проф. др Ђорђе Савић, Дечија хирургија ИМД
 3. 3. Доц. др Дејан Велицковиц, I Хируршка клиника
 4. Доц. др Дејан Марковић, анест, II Хируршка анестезија
 5. Доц. др Небојша Митровић, КБЦ Земун

XX КОМИСИЈА ( УДК ТИРШОВА)

УКИДА СЕ. ПРИВРЕМЕНО.

XXI КОМИСИЈА (УРГЕНТНИ ЦЕНТАР)

 1. Проф. др Василије Јеремић (председник),Урген.цент.
 2. Проф. др Александар Вуксановић, Урогија КЦС
 3. Проф. др Горан Тулић, Ортопедска клиника КЦС
 4. Проф. др Маја Павлов, I Хируршка клиника

XXII КОМИСИЈА (ОРТОПЕДИЈА КЦС)

 1. Проф. Др Радослав Манојловић (председник), Ортопе. КЦС
 2. Проф. др Миодраг Аћимовић, Уролошка клиника
 3. Проф. др Дејан Николић, КБЦ Бежанијска Коса
 4. Проф. др Дејан Раденковић, I хиируршка клиника
 5. Доц. др Александар Влаховић, Дечја хирургија ИМД

XXIII КОМИСИЈА (Неурохируршка клиншика)

 1. Проф. др Даница Грујичић (председник), Неурохирургија
 2. Проф. др Велимир Марковић, I хируршка клиника
 3. Проф. др Александар Симић, I хируршка клиника
 4. Проф. др Небојша Ивановић, КБЦ Бежанијска Коса
 5. Доц. др Душко Спасовски, Ортопедија Бањица

XXIV КОМИСИЈА (КБЦ „ЗЕМУН“)

 1. Проф. др Драгош Стојановић,(председник), КБЦ Земун
 2. Проф. др Мила Стајевић Поповић, Дечија хирургија ИМД
 3. Проф. др Дејан Стевановић, КБЦ Земун
 4. Доц. др Александар Јаничић, Урологија КЦС

XXV КОМИСИЈА (КБЦ „ДРАГИША МИШОВИЋ “)

 1. Проф. др Владимир Ђукић (председ.), КБЦ Д. Мишовић
 2. Проф. др Предраг Стевановић, Кбц Др Д. Мишовић, анест.
 3. Проф. др Милан Јовановић, Пластична хирургија
 4. Доц. др Предраг Гајин, ИКВБ Дедиње
 5. Доц. др Слађана Матић, Ортопедија кцс

XXVI КОМИСИЈА ( КБЦ ЗВЕЗДАРА )

 1. Проф. Др Александар Карамарковић (председник) -, КБЦ Звездара
 2. Доц. Др Игор Кончар – II хируршка клиника
 3. Доц. Др Јелена Јеремић, пластична хир
 4. Доц. Др Данијел Галун, I хируршка клиника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остале вести из категорије