ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПИСАНИХ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Овера другог семестра за студенте специјалистичких академских студија обавиће се од 05.10. до 09.10.2020. године.

 

Услови за оверу другог семестра:

  • Одслушана настава другог семестра, што се потврђује потписима руководилаца предмета слушаних у другом семестру;
  • Положени сви испити из првог и другог семестра;
  • Одобрена теме за израду рада.

 

За оверу приложити:

  • Индекс са потписима за одслушану наставу предмета другог семестра;
  • Семестрални лист попуњен према индексу за други семестар

 

УПИСОБНОВА ГОДИНЕ ЗА

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНА

 

Студенти који не одбране рад до 30.09.2020. године обнављају упис године студија – уписују се у школску 2020/2021. годину.  

 

Услов за упис-обнову године:

  • одслушана настава другог семестра, што се потврђује потписима руководилаца предмета слушаних у другом семестру.

 

 За упис – обнову године приложити:

  • Индекс са потписима за одслушану наставу предмета другог семестра;
  • Уплата за упис-обнову године на текући рачун Медицинског факултета у Београду број 840-1139666-89, позив на број ПО 51 у износу од 5.000,00 динара; студенти који немају пријављену тему за израду завршног рада уплаћују и износ од 3.500,00 динара (укупно 8.500,00 динара);
  • Уплата на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 1.600,00 динара на рачун 840-1139666-89, позив на број ПО 100 (средства у износу од 1.600,00 динара намењена су Универзитету у Београду);

  

У уписаној – обновљеној 2020/2021. години студенти плаћају полагање испита по ценовнику Факултета.

  

Студенти који имају све услове за оверу другог семеста, а нису одбранили рад, обнављају упис наредне, 2020/2021. школске године и уједно оверавају други семестар.

 

 

 

Остале вести из категорије