Испит „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ – ДОБРА ЛАБОРАТОРИЈСКА ПРАКСА“

Испит „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ – ДОБРА ЛАБОРАТОРИЈСКА ПРАКСА“ (тест и есеј) за студенте специјалистичких академских студија (априлски испитни рок) одржаће се 03.06.2020. године у 12 часова у  просторијама Института за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Др Суботића старијег 1. На испит донети  индекс и студентску пријаву.  

 

Остале вести из категорије