Упис студената на Мастер акдемске студије – Други уписни рок 2022/2023. године

Упис студената обавиће се од 28.10. 2022. године у Служби за последипломску наставу у периоду од 09-12 часова

 

За упис треба приложити:  

 1. Индекс – попунити прву страну ;
 2. Образац ШВ20 (образац се попуњава електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету приликом уписа)
 3. Две фотографије величине 5 x 3.5цм;
 • Доказ о извршеној уплати и то:
 • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:
  840-1139666-89 са позивом на број: ПО 100 – сврха уплате: за Универзитет;
 1. Доказ о уплати трошкова школарине:

840-1139666-89 са позивом на број: ПО 51 – сврха уплате: прва рата школарине

Све остале рате плаћају се по динамици из уговора на позив на број са студентког профила.

 • за мастер програм Менаџмент у систему здравствене заштите прва рата 70.000.динара (осталих 5 по уговору 40.000.динара)
 • за мастер програм Менаџмент у систему здравствене заштите за стране студенте прва рата 1000 Е (осталих 5 по уговору 500 Е)
 • за мастер програм Јавно здравље прва рата 60.000.динара (остале 4 по уговору 40.000.динара)
 • за мастер прграм Public health прва рата 900 Е ( остале 4 по 500Е по уговору )
 • за мастер програм Физичка активност,здравље и терапија вежбањем
 • прва рата 50.000.динара (остале 4 по уговору 30.000.динара)
 • за мастер програм Фармацеутске медицине прва рата 60.000.динара (остале 4 по уговору 40.000.динара)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС СТУДЕНТИМА КОЈИ СЕ ПОНОВО УПИСУЈУ НА СТУДИЈЕ

 

За упис треба приложити:  

 1. Индекс – попунити прву страну
 2. Две фотографије величине5 x 4.5cm
 3. Доказ о извршеној уплати и то:
 • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:
  840-1139666-89  са позивом на број: ПО 100 – сврха уплате: за Универзитет
 1. Доказ о уплати трошкова студија према рачуну за уплату који ће студент добити у Финансијској служби на основу остварених резултата претходног уписа (признавање испита и сл.) по ценовнику Медицинског факултета.

 

СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ УПИШУ МОРАЈУ ПОПУНИТИ ШВ-20 ОБРАЗАЦ ЕЛЕКТРОНСКИ – ПРЕКО СВОГ ПОРТАЛА е-студент.  

Студенти који се поново уписују подносе молбу за признавање положених испита из претходног уписа.

 

Коначна ранг листа пријављених кандидата за упис на мастер академске студије Други уписни рок

Остале вести из категорије