Обавештење студентима мастер академских студија везано за оверу семестра, упис и обнову године као и молби за продужетак студија

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПИСАНИХ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 

 

Овера другог семестра за студенте мастер академских студија обавиће се од 18.10. до 22.10.2021. године.

Услови за оверу другог семестра:

 • Одслушана настава другог семестра, што се потврђује потписима руководилаца предмета слушаних у другом семестру;
 • Положени сви испити из првог и другог семестра;
 • Tема за израду рада.

 

За оверу приложити:

 • Индекс са потписима за одслушану наставу предмета другог семестра;
 • Семестрални лист попуњен према индексу за други семестар

 

 

УПИС – ОБНОВА ГОДИНЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНА

 

 

Студенти који не одбране рад до 30.09.2021. године обнављају упис године студија – уписују се у школску 2021/2022. годину.  

 Услов за упис-обнову године:

 • одслушана настава другог семестра, што се потврђује потписима руководилаца предмета слушаних у другом семестру.

  

За упис – обнову године приложити:

 • Индекс са потписима за одслушану наставу предмета другог семестра;
 • Уплата за упис-обнову године на текући рачун Медицинског факултета у Београду број 840-1139666-89, позив на број ПО 51 у износу од 5.000,00 динара; студенти који немају пријављену тему за израду завршног рада уплаћују и износ од 3.500,00 динара (укупно 8.500,00 динара);
 • Уплата на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 1.600,00 динара на рачун 840-1139666-89, позив на број ПО 100 (средства у износу од 1.600,00 динара намењена су Универзитету у Београду);

 

 У уписаној – обновљеној 2021/2022. години студенти плаћају полагање испита по ценовнику Факултета.

 Студенти који имају све услове за оверу другог семеста, а нису одбранили рад, обнављају упис наредне, 2021/2022. школске године и уједно оверавају други семестар.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПИСАНИХ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

Обавештавамо студенте мастер академских студија, који су своје студије уписали школске 2019/20120. године, а у школској 2019/2020. години обновили упис године, да своје студије могу завршити – одбранити рад до 30.09.2021. године. То подразумева да студенти морају имати положене све предвиђене испите, одобрену тему и завршену целу процедуру око одобравања одбране рада да би рад био одбрањен до 30.09.2021. године.

 

Студенти уписани школске 2019/2020. године који не одбране рад до 30.09.2020. године, положили су све испите предвиђене програмом студија и имају одобрену тему за израду рада, имају право да поднесу молбу да им се продужи рок за одбрану завршног академског мастер рада за 12 (дванаест) месеци – до 30.09.2022. године. После тог рока им престаје статус студента због неблаговременог завршетка студија.

 

Молбе се подносе у периоду од 18.10. до 22.10.2021. године у писарници Факултета. Уз молбу и индекс, прилаже се:

 • доказ о уплати у износу од 15.000,00 динара на текући рачун Медицинског факултета у Београду број 840-1139666-89, позив на број ПО 58
 • доказ о уплати у износу од 1.600,00 динара на текући рачун Медицинског факултета у Београду број 840-1139666-89, позив на број ПО 100 (средства намењена Универзитету у Београду).

 

 

Остале вести из категорије