Др Дарко Лазаравић

Др Дарко Лазаравић ће бранити рад под називом: „Спонтане трудноће након хистеросалпингографије и лапароскопије у испитивању тубарног инфертилитета“ дана 07.11.2023. године са почетком у 9 часова у слушаоници на другом спрату Деканата.

Детаљније

ДАС Неуронауке – Извештај о раду кандидата

Обавештавамо колегинице и колеге докторанде на модулу Неуронауке да ће председник Програмског савета проф. Петронијевић извештаје о раду кандидата потписивати у понедељак 30.10.2023. од 12 ч на Институту за медицинску и клиничку биохемију. Потребно је да кандидати донесу извештаје који су претходно попуњени и потписани од стране ментора. Извештаји се не морају донети лично. Секретар Програмског савета ДАС Неуронауке асист. др Тихомир Стојковић

Детаљније

OБAВEШТEЊE ЛEКAРИМA КOJИМА ЈЕ ОДОБРЕН УПИС НA УЖE СПEЦИJAЛИЗAЦИJE У OКТOБAРСКOМ УПИСНOМ РOКУ ШК. 2023/2024. ГOДИНE

Почетак наставе уже специјализације шк. 2023/⁠24. године Нaстaвa ужe спeциjaлизaциje у шк. 2023/2024. гoдини пoчињe 31.10.2023. гoдинe сa  прeдaвaњимa из прeдмета Здрaвствeнa стaтистикa и Здрaвствeнa инфoрмaтикa. Нaстaвa се oдржaвa у амфитеатру Института за медицинску статистику и информатику, распред предавања je у прилогу. Здравствена статистика распоред 2023/2024. година Здравствена информатика – распоред 2023/24. година У тoку трajaњa нaстaвe нaвeдeних прeдмeтa бићe вaм дoстaвљeнe инфoрмaциje o дaљoj нaстaви зa грaну ужe спeциjaлизaциje кojу стe уписали. Тeoриjскa и практична нaстaвa зa свe ужe спeциjaлизaциje у шк. 2023/2024. гoдини бићe oргaнизoвaнa уживо у трајању…

Детаљније

Мастер струковне студије-Обавештење о упису у другом уписном року за школску 2023/2024

Упис студената који су конкурисали у другом року обавиће се 30.10.2023. године у Служби за последипломску наставу у периоду од 09-13 часова За упис треба приложити:   Индекс – попунити прву страну (купује се у скриптарници факултета у сутерену) ; Образац ШВ20 (образац се попуњава електронски након добијања броја индекса, а штампана верзија се потписана предаје на факултету приликом уписа – добијате у служби формулар) Две фотографије величине 5 x 3.5цм; Доказ о извршеној уплати и то: 1.600,00 динара на текући рачун Факултета: 840-1139666-89 са позивом на број: ПО 100…

Детаљније

Мастер академске студије-Обавештење о упису у другом уписном року за школску 2023/2024

Обавештење о упису у другом уписном року за школску 2023/2024 можете да преузмете ОВДЕ Упис студената обавиће се 30.10.2023. године у Служби за последипломску наставу у периоду од 09-13 часова

Детаљније

Продужен рок за пријаву на конкурс за пријем нових чланова редакције Медицинског подмлатка

Продужен рок за пријаву је 29. октобар 2023. до поноћи. Драге колегинице и колеге, Са задовољством вас обавештавамо да стручно-научни часопис за студенте и младе истраживаче ,,Медицински подмладак” отвара конкурс за пријем нових чланова редакције! ,,Медицински подмладак” је један од најстаријих часописа на овим просторима, а посебан је по томе што се наша делатност првенствено састоји у процесу објављивања студентских научно-истраживачких радова, како са Медицинског факултета у Београду, тако и осталих медицинских факултета Србије и околних земаља. У последњих неколико година смо предузели велике кораке у циљу модернизације процеса рецензије радова и промовисања…

Детаљније