Анђелија Вучковић

Студент: Анђелија Вучковић; број индекса: 197/17 Тема: “Суицид као феномен кроз различите психијатријске ентитете” Комисија: Доц. др Маја Лачковић, ментор Доц. др Зорана Павловћ, члан Кл. Асист. др Бојана Савић, члан Одбрана дипломског рада је у понедељак, 05.06.2023. у 12 часова, Клиника за психијатрију УКЦ Србије, Пастерова бр. 2, Београд

Детаљније