ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА УПИСАНИХ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ-Упис године за кандидате уписане шк 2016/17. године

Још једном обавештавамо студенте специјалистичких струковних студија, који су своје студије уписали школске 2015/16. године своје студије могу завршити – одбранити рад до 30.09.2020. године. То подразумева да студенти морају имати положене све предвиђене испите, одобрену тему и завршену целу процедуру око одобравања одбране рада да би рад био одбрањен до 30.09.2020. године.

 

Студенти уписани школске 2015/16. године који не одбране рад до 30.09.2020. године, положили су све испите предвиђене програмом студија и имају одобрену тему за израду рада, имају право да поднесу молбу да им се продужи рок за одбрану завршног рада за 12 (дванаест) месеци – до 30.09.2021. године. После тог рока им престаје статус студента због неблаговременог завршетка студија.

 

Молбе се подносе у периоду од 05.10. до 12.10.2020. године у студентској служби. Уз молбу и индекс, прилаже се доказ о уплати у износу од 13.600,00 динара на текући рачун Медицинског факултета у Београду број 840-1139666-89, позив на број 742311-ПО 58.

 

Истовремено предају се уплатнице за упис шк. 2020/21. године у износу од 1 600 дин, текући рачун број 840-1139666-89, позив на број ПО100.

 

Студенти којима се одобри продужење рока за одбрану рада – завршавање студија, обнављају упис школске 2020/21. године.

 

Остале вести из категорије