ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА УПИСАНИХ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ-Упис године за кандидате уписане шк 2017/18. године

Специјалистичке струковне студије

Студенти уписани шк 2017/18. године

  

Обнова уписа је обавезна за све студенте који нису завршили студије (одбранили рад) до 30.09.2020. год.

 

Обнова уписа је од 07.10 – 12.10.2020. године

 

ЗА ОБНОВУ УПИСА ПОТРЕБНО ЈЕ:

 

  • Индекс;
  • Уплата за упис године на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 5.000,00 динара на рачун факултета

 

број: 840-1139666-89

позив на број: 742311-РО51

сврха уплате: упис године

 

  • Уплата на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 1.600,00 динара на рачун

 

број: 840-1139666-89

позив на број: ПО100

сврха уплате: упис године

 

 

 

 

 

 

Остале вести из категорије