Биоетика 4  -⁠⁠  Уписивање резултата испита из претходних рокова

Биоетика 4  -⁠⁠  Уписивање резултата испита из претходних рокова

 

Уписивање резултата испита организоваће се у понедељак, 24.08.2020.

 

У индексу ОБАВЕЗНО претходно попунити податке о полагању испита: Назив

предмета: Биоетика 4; Датум полагања: ОБАВЕЗНО унети датуме полагања.

На уписивање резултата студенти не морају доћи лично.

Индексе оставити на обележеним местима испред огласне табле Катедре

хуманистичких наука у понедељак у интервалу 09:00-11:00ч.

Студенти који претходно нису доставили попуњене беле испитне пријаве, у

обавези су да их доставе уз индекс.

 

Потписани индекси преузимају се на истом месту истог дана у интервалу

13:30-14:30ч.

 

Напомена: Моле се студенти да се придржавају наведеног распореда, уз

обавезу придржавања прописаних епидемиолошких мера.

 

 

Катедра хуманистичких наука

 

Остале вести из категорије