Биофизика у Физиологији

Обавештење у вези тестa

 

10.08.2020. у 10:00h Сала 1 Института за Биофизику у медицини

 

  • Тест има 30 питања, а време за израду теста је 60 минута
  • Забрањена је употреба мобилних телефона
  • Забрањено је преписивање и/или гледање у туђ тест
  • Исправке једном означеног одговора се не признају, ни са потписом студента или дежурног
  • ПО ЗАВРШЕНОЈ ИЗРАДИ ПРЕДАТИ ТЕСТ И ЛИСТ „Страна са одговорима“
  • Резултати теста биће објављени у понедељак 10.08.2020. године после 12h на огласној табли Института за Биофизику, огласној табли Института за Медицинску физиологију и интернет страници

 

 

Катедра Биофизике

 

 

Остале вести из категорије