Потвда испита у августовском испитном року – Патолошка физиологија

Универзитет у Београду
Медицински факултет
Институт за патолошку физиологију
31.07.2020.године, Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ о времену одржавања АВГУСТОВСКОГ ИСПИТНОГ РОКА за предмет Патолошка физиологија

ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА:
Студенти који благовремено у наведеним терминима не потврде излазак на испит губе право на полагање испита у овом испитном року.

За студенте који су наставу из Патолошке физиологије слушали у току академске 2019/2020. године, потрвђивање испита вршиће се преко платформе „Ретикулум“ у одељку „Потврђивање испита“ у оквиру курса „Патофизиологија – 2020“ у среду, 05.08.2020. године од 8 до 20 часова. Потребно је да студенти са својих налога обаве потврду испита и да прате процедуру приликом потврде (одговорите да ли потврђујете излазак на испит, из падајућег менија изаберите име и презиме испитивача, упишите редни број под којим се Ваше име налази на испитном списку код испитивача).

За студенте који су наставу из Патолошке физиологије слушали пре академске 2019/2020. године, потврђивање испита вршиће се путем email-а (patofiziologija.potvrda@med.bg.ac.rs) у среду, 05.08.2020. године од 8 до 20 часова. Потребно је да студенти приликом потврде овим путем наведу име, презиме и број индекса, име и презиме испитивача, као и редни број под којим се име студента налази на испитном списку код испитивача.

УСМЕНИ ИСПИТ: Усмени испит одржаваће се од 12.08.2020. године према распоредима који ће благовремено бити истакнути.
НАПОМЕНА СТУДЕНТИМА: Студенти су у обавези да на усмени испит донесу белу испитну пријаву, уредно и читко попуњену штампаним словима.

ШЕФ КАТЕДРЕ
Проф. др Јелена Нешовић Остојић

 

 

Остале вести из категорије