Упис на специјализације

Обавештење  за лекаре којима је Медицински факултет  одобрио упис на специјализацију по расписаном конкурсу  у јуну 2020 године (априлски уписни рок шк. 2019/2020)

Списак уписаних лекара по гранама

Преузимање индекса и упута за обављање специјалистичког стажа  почеће од понедељка 20. Јула 2020 године.

За преузимање индекса потребно је  донети:

  1. у случају да у време пријаве на Конкурс није предата целокупна документација потребно је доставити допуну (лекарско уверење, доказ да је специјализант здравствено осигуран, дозвола боравка  и сл.)
  2. негативан PCR тест , уколико се обављање специјалистичког стажа не почиње  у матичној установи.
  3. Доказ о уплати уписнине.

Због предвиђених мера превенције и заштите од обољења COVID-19 инфекције изазване вирусом молимо лекаре да  преузимају индексе  по предвиђеном распореду  у времену од 9 до 13 часова.

20.07.2020. индексе преузимају:

интерна медицина,iнтернистичка онкологија, неурологија.

21.07.2020. године

патологија, педијатрија, психијатрија, дечја неурологија, гинекологија и акушерство, дерматовенерологија

22.07.2020. године

oпшта хирургија, абдоминална хирургија, васкуларна хирургија, ортопедија, неурохирургија, пластична и реконструктивна хирургија, кардиохирургија, урологија, анестезиологија, ургентна медицина.

23.07.2020. године

ОРЛ, офталмологија, општа медицина, физикална медицина и рехабилитација

24.07.2020. године

радиологија, радијациона онкологија, нуклеарна медицина, хигијена, епидемиологија, социјална медицина, микробиологија, клиничка биохемија, спортска медицина,  трансфузијска медицина, медицинска статистика, медицинска психологија, медицинска  физика.

Остале вести из категорије