Катедра педијатрије-Дечја клиника

Oбавештење за студенте који су слушали изборни предмет из педијатрије и то:

– Педијатријска ендокринологија (Доц.др Вера Здравковић)
– Третман фебрилног детета (Доц.др Јелена Лазић)
– Педијатријска пулмологија и алергологија (Проф.др Марина Атанасковић-Марковић)

наставници потписују индексе 25.5. после 9h.

Изборни предмет, Криза свести у педијатрији-Проф.др Димитрије Николић,
индекс потписује 26.5. после 9h.

 

 

Остале вести из категорије