Патолошка физиологија – Обавештење за Испитни рок ЈУН I 2020 год

ОБАВЕШТЕЊЕ

о времену одржавања

 

ЈУНСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

за предмет Патолошка физиологија

 

ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА:

За студенте који су наставу из Патолошке физиологије слушали у току академске 2019/2020. године, потрвђивање испита вршиће се преко платформе „Ретикулум“ у одељку „Потврђивање испита“ у оквиру курса „Патофизиологија – 2020“ од 8 часова 24.05.2020 године до 20 часова 25.05.2020.године. Потребно је да студенти са својих налога обаве потврду испита и да прате процедуру приликом потврде (одговорите да ли потврђујете излазак на испит, из падајућег менија изаберите име и презиме испитивача, упишите редни број под којим се Ваше име налази на испитном списку код испитивача).

           

            За студенте који су наставу из Патолошке физиологије слушали пре академске 2019/2020. године, потврђивање испита вршиће се путем email-а (redzep.bajram@med.bg.ac.rs) од 8 часова 24.05.2020 године до 20 часова 25.05.2020.године. Потребно је да студенти приликом потврде овим путем наведу име, презиме и број индекса, име и презиме испитивача, као и редни број под којим се име студента налази на испитном списку код испитивача.

 

УСМЕНИ ИСПИТ: Усмени испит одржаваће се од 01.06.2020. године према распоредима који ће благовремено бити истакнути.

НАПОМЕНА СТУДЕНТИМА: Студенти су у обавези да на усмени испит донесу белу испитну пријаву, уредно и читко попуњену штампаним словима.

 

ШЕФ КАТЕДРЕ

Проф. др Јелена Нешовић- Остојић

 

 

 

 

 

 

 

Остале вести из категорије