Изборна настава „Принципи функционисања и начин коришћења биоинформатичких база података и алата“.

IZBORNA NASTAVA, IASI- 230, 8 semestar:

”Principi funkcionisanja i način korišćenja bioinformatičkih baza podataka i alata”

čiji je početak planiran za 27. 3. 2020 u 12h, će biti održana on line. Studenti mogu naći predavanja, vežbe kao i domaće zadatke na portalu on line nastave Fakulteta, u okviru predmeta Hemija u medicini, IASI-230. Za sva pitanja studenti mogu da se jave odgovornom nastavniku, prof. dr Ivanki Karadžić, na email: ivanka.karadzic@med.bg.ac.rs

 

  1. 3. 2020 Prof. dr Ivanki Karadžić

 

 

Остале вести из категорије