Обавештење за лекаре којима је Медицински факултет у Београду одобрио упис на специјалистичке студије по расписаном Конкурсу Април 2024. године

Обавештење за лекаре којима је Медицински факултет у Београду одобрио упис на специјализацију по расписаном Конкурсу у априлу 2024. године (априлски уписни рок шк. 2023/24.)

Преузимање индекса и упута за обављање специјалистичког стажа  почеће од понедељка 20.05.2024. године.

За преузимање индекса потребно је  донети:
доказ о уплати уписнине.

У случају да у време пријаве на Конкурс није предата целокупна документација потребно је доставити допуну.

Индекси се преузимају према приложеном распореду од 9 до 13 часова у Служби за последипломску наставу.

ИНДЕКСИ СЕ ПРЕУЗИМАЈУ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ

20.05.2024. или 24.05.2024. индексе преузимају:
интерна медицина и педијатрија.

21.05.2024. или 27.05.2024. индексе преузимају:
интернистичка онкологија, инфектологија, анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија, дерматовенерологија, физикална медицина и рехабилитација, општа медицина, гинекологија и акушерство, нуклеарна медицина, клиничка фармакологија и медицинска физика.

22.05.2024. или 28.05.2024. индексе преузимају:
неурологија, психијатрија, дечја психијатрија, ОРЛ, офталмологија, патологија, судска медицина, хигијена, епидемиологија, медицинска микробиологија, медицина рада, спортска медицина, трансфузијска медицина, медицинска статистика и информатика и медицинска психологија.

23.05.2024. или 29.05.2024. индексе преузимају:
oпшта хирургија, васкуларна хирургија, грудна хирургија, ортопедска хирургија и трауматологија, дечја хирургија, кардиохирургија, пластична, реконструктивна и естетска хирургија, максилофацијална хирургија, урологија и ургентна медицина.

*За лекаре који су конкурисали за упис спец. студија из радиологије, обавештење са списком примљених лекара, ће накнадно бити објављено.

Списак уписаних лекара по гранама можете да преузмете у ПРИЛОГУ


 

Остале вести из категорије