Списак одобрених тема за одбрану дипломских радова за школску 2019/20. годину за ИАС и ОАС – сестринство

НАЧИН  УЗИМАЊА  ТЕМЕ  ЗА  ДИПЛОМСКИ  РАД

 

Студент узима Тему  (одштамапан  картончић) на Катедри и она му се уписује на задњу страну индекса.

Студент картончић са темом  предаје у студентску службу приликом заказивања одбране дипломског рада.

 

 

 

 

 

Остале вести из категорије